Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Apps i dermatologien - stort potentiale, men mange ubekendte

Optimalt set kan mobilapplikationer af meget høj kvalitet sikre tidlig diagnostik af hud-og modermærkekræft og øge hensigtsmæssig adfærd hos patienterne.

Det er en af delkonklusionerne i Dansk Dermatologisk selskabs (DDS) undersøgelse af apps i dermatologien.

Dansk Dermatologisk Selskabs udvalg vedr. apps i dermatologien har undersøgt kvaliteten af mobil-apps, som beskæftiger sig med hudkræft, malignt melanom, pigmenterede modermærker og selvmonitorering. Derudover har udvalget vurderet fordele, ulemper og forventet udvikling over de kommende et-fire år.

På baggrund af undersøgelsen, vurderer udvalget, at de kommercielt tilgængelige mobile applikationer for nuværende har tvivlsom diagnostisk kvalitet til risikovurdering af hudlæsioner for kræft.

Henrik Schmidt overlæge Aarhus Universitetshospital er enig i denne betragtning, men peger samtidig på at set i lyset af, at der konstateres flere og flere tilfælde af modermærkekræft og at tidlig diagnose er helt essentielt, så kan der være et behov for apps, som på kvalificeret vis kan udpege de modermærker, der bør undersøges nærmere hos en læge.

”Applikationerne skal selvfølgelig være af en god kvalitet, da man i værste fald risikerer, at modermærkekræft ikke erkendes ved en app. Det kan medføre, at tid til diagnose forlænges, hvilket kan have fatale konsekvenser for patienten,” siger Henrik Schmidt .

Udvalgets samlede konklusion er, at der er lang vej endnu. Området bliver først rigtig relevant, når teknologien er længere fremme, og når den diagnostiske kvalitet i de kommercielt tilgængelige apps bliver bedre. Desuden lyder konklusionen, at der mangler viden inden for feltet og at det derfor fortsat må være til debat, hvorvidt det er forsvarligt at benytte applikationerne. Men det fremgår også, at det er et felt, der både er spændende og i rivende udvikling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift