Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie: Apps forbedrer adhærens hos psoriasis patienter

Mathias Tiedemann

Et nyligt afsluttet klinisk lodtrækningsstudie på Odense Universitetshospitals hudafdeling viser signifikant øget adhærens ved brug af app og derved en signifikant reduktion i sværhedsgraden af psoriasis.

I forsøget indgik 134 patienter i alderen 18-57 år med let til moderat psoriasis. Patienterne blev ved klinisk lodtrækning enten behandlet med calcipotriol i kombination med kortikosteroid eller med calcipotriol i kombination med kortikosteroid og en kommercielt udviklet applikation til smartphones (app). Den gruppe, der anvendte app’en, var signifikant mere adhærente til lokalbehandlingen og fik mindsket udbredelse af psoriasis. Og begge grupper fik bedret livskvalitet.

Ifølge hovedforfatter bag det randomiserede kontrollerede forsøg, Mathias Tiedemann, læge ved OUH hudafdeling- og allergicenter har sundhedsapps endvidere potentiale til at overflødiggøre brug af dyrere psoriasisbehandlinger, idet lokalbehandlinger virker, hvis de bliver anvendt som foreskrevet.

Studiet er afsluttet i efteråret 2017 og viste signifikant øget adhærens og signifikant reduktion i sværhedsgraden af psoriasis ved brug af app’en. Aktuelt er en artikel med studiets resultater resubmitted til British Journal of Dermatology. Herudover er studiet netop præsenteret på 42'ende Hawaii Congess for Dermatologists og protokol trykt online i BMC Dermatology.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift