Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Guselkumab anbefales mod moderat og svær plaque psoriasis

Medicinrådet har netop besluttet at anbefale præparatet Tremfya (guselkumab) som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling. 

Denne type behandling tilbydes til patienter, som ikke har haft gavn af andre behandlingsregimer. Herunder topikal – lys – og tabletbehandling. 2. generations immunmodulerende lægemidler er antistoffer, der via blokering af signalveje virker dæmpende på immunsystemet.

Tremya (guselkumab) er en systemisk biologisk antistofbehandling, der gives som en subkutan injektion á 100 mg. i uge 0, 4 og derefter hver 8. uge. Produktet adskiller sig fra eksisterende behandlinger ved at binde specifikt til cytokinet IL-23 i stedet for at binde sig til både IL-12 og IL-23.

Medicinrådet vurderer, at guselkumab til moderat til svær plaque psoriasis giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med adalimumab. Derudover vurderer rådet, at da behandlingen med guselkumab er forbundet med begrænsede meromkostninger sammenlignet med behandling med adalimumab, er der et rimeligt forhold mellem lægemidlets meromkostninger og kliniske merværdi.

To-tre procent af befolkningen vil igennem en livstid udvikle psoriasis, hvoraf plaque psoriasis er den mest udbredte form. Psoriasis er både smertefuldt og invaliderende.

Det forventede antal nye patienter på landsplan er estimeret til omkring 100, og derudover forventes det, at omkring 100 patienter om året, skifter lægemiddel på grund af utilstrækkelig behandlingseffekt.

Medicinrådet har i øvrigt ikke fundet anledning til at inddrage forhold vedrørende alvorlighed eller forsigtighed i anbefalingen.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift