Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt studie identificerer mekanisme bag atopisk eksem

Jacob P. Thyssen

Typiske triggere for atopisk eksem forværrer hudbarrieren via nedbrydning af filaggrin og derved igangsættes inflammation.

Ifølge et nyt internationalt studie netop publiceret i British Journal of Dermatology understreges vigtigheden af, at patienter med atopisk eksem undgår hudkontakt med allerede kendte triggere som husstøvmider, stafylokokker og vand.

Ifølge Jacob P. Thyssen, professor, overlæge, ph.d., dr.med., Hud og Allergi afdelingen, Herlev-Gentofte Hospital, hovedforfatter bag det nye studie har identifikationen af de bagvedliggende mekanismer betydning for forståelsen af patogenesen ved atopisk eksem.

Jacob Thyssen peger på, at man med de nye fund nu ikke alene kan fastslå, at typiske atopisk eksem triggere såsom hustøvmider, stafylokokker og vand forværrer eksem og igangsætter inflammation, studiet øger forståelsen yderligere i og med den bagvedliggende mekanisme nu delvist er identificeret, nemlig at filaggrin proteiner nedbrydes og forbruges, hvormed der kommer inflammation.

I studiet indgik 40 frivillige raske personer i alderen 18-49 år. De raske forsøgspersoner blev udsat for hårdt, blødt og klorholdigt vand, husstøvmider, katte allergener, stafylokokker enterotoksin B, hudkøling og histamin injektioner.

Deltagerne fik derefter fjernet de yderste hudceller og der blev foretaget biofysiologiske målinger. Mængden af natural moisturizing factors (NMF), hvilket populært set svarer til hudens naturlige fugtighedscreme og er nedbrydningsproduktet af filaggrin, blev målt efter henholdsvis 24 og 48 timer, mens hudens cytokiner blev målt efter 24 timer efter eksponering.

Efter 24 timer sås en signifikant nedgang i mængden af NMF observeret ved blødt (0.51±0.19) og hårdt (0.61±0.32) vand i forhold til okklusion alene (0.71±0.18). Hårdt vand førte endvidere til øgede niveauer af IL-4, IFN-ɣ og IL-10, som man ved er opreguleret i atopisk eksemhud. Ved eksponering for husstøvmider og staphylococcal enterotoxin B (SEB) sås et signifikant fald i mængden af NMF efter 24 timer (0.77 ±0.28 and 0.80±0.28, respektivt) sammenlignet med okklusion alene (1.00±0.42). Ved husstøvmider sås en øgning i IFN-v, IL-2 og IL4 sammenlignet med den ikke okkluderede kontrolside.

”Dette studier understreger, at atopisk eksem patienter skal undgå hudkontakt med de allerede kendte atopisk eksem triggere for at forhindre forværring af deres eksem. For eksempel viser studiet, at såkaldt hårdt vand er værre for huden end blødt vand, hvilket er i fin tråd med fund fra store epidemiologiske studier fra Europa og Asien,” siger Jacob P. Thyssen.

Forskerne bag studiet planlægger at gentage forsøget blandt patienter med atopisk eksem for at kunne vurdere effekten direkte på eksem i løbet af det kommende år.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift