Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DDS har fået en formand med bred erfaring

Lars Iversen

Lars Iversen, professor, overlæge, dr. med. blev den 21. april indsat som formand for Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) og afløser dermed Lone Skov, professor, overlæge, dr. med., som nu er afgående formand det kommende år.

Lars Iversen, der siden maj 2017 har været tilgående formand, er forskningsoverlæge og klinisk professor i dermato-venerologi ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Dermatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Hans forskningsområde er inflammatoriske hudsygdomme, især psoriasis.

Lars Iversen leder forskningscentret på AU, som beskæftiger sig med biologiske og epidemiologiske undersøgelser af psoriasis, atopisk dermatit og hudcancer. Det drejer sig om undersøgelser af hudbiopsier, cellekulturer og sygdomsmodeller i mus.

Det primære interessefelt på centret er den cellulære og molekylære signaltransduktion gennem cytokiner og transskriptionsfaktorer.

Forskningscentret er selvfinansierende gennem tilskud fra offentlige og private fonde.

Der er ansat 16 personer omfattende professor, afdelingslæge, seniorforskere, PhD studerende, scolarstipendiater og bioteknikere.

Gennem forskningscentrets undersøgelser er der opnået større viden om sygdomsmekanismer, hvilket har dannet grundlag for udvikling af nye behandlinger.

Forskningen foregår i samarbejde med andre universitetsafdelinger samt den farmaceutiske industri.

Herudover arbejder Lars Iversen på udvikling af et østjysk behandlingscenter, Dansk Center for Inflammatoriske Hudsygdomme (DCIH), der imødekommer den helhedsorienterede tilgang til behandling.

Lars Iversen sidder desuden i fagudvalget for psoriasis og psoriasis med ledgener (Medicinrådet).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift