Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Med samarbejdet kan vi i endnu højere grad pejle forskningen ind på andre områder og perspektiver, der betyder noget for os som patienter," siger Lars Werner fra Psoriasisforeningen.

Psoriasisforeningen ny partner i center til fremme af forsøg

Som den første patientforening indtræder Psoriasisforeningen i Trial Nation Center for Dermatologi. Partnerskabet betyder, at danske patienter med psoriasis nu kan se frem til forbedret adgang til forsøgsbehandling.

Lars Werner, direktør i Psoriasisforeningen, og Karina Markelsen fraTrial Nation, mener, det nye samarbejde bl.a. vil betyde, at adgangen til og kvaliteten af information om igangværende kliniske forsøg i Danmark inden for Psoriasisforeningens interesseområde forbedres markant.

”Information til patienter om igangværende kliniske forsøg er krumtappen i udførelsen af forsøgene. Foruden patienternes viden om et forsøg kommer der ingen deltagere. Samarbejdet mellem Psoriasisforeningen og Trial Nation indebærer, at vi underretter Psoriasisforeningen om relevante forsøg, som er i gang på hospitalsafdelingerne i Danmark. Psoriasisforeningen kan herfra formidle information til medlemmer og offentligheden. På længere sigt arbejder Trial Nation for at kliniske forsøg i Danmark synliggøres i et nationalt register over kliniske forsøg,” siger Karina Markelsen fra Trial Nation.

Patientinformation i øjenhøjde

Trial Nation er med inspiration fra det engelske National Institute for Health Research og det amerikanske National Institute of Health i gang med at udvikle patientinformationer om kliniske forskning.

Psoriasisforeningen og Trial Nation har desuden identificeret flere fælles interesser og muligheder for at forbedre adgangen til forsøgsbehandling for danske patienter med hudsygdomme; f.eks. i forhold til adgang til infrastruktur for kliniske forsøg bestående af Trial Nations kliniske afdelinger inden for Dermatologi, i forhold til at skabe opmærksomhed omkring patientinvolvering og anvendelsen af patient reported outcomes (PRO) i kliniske forsøg, og i forhold til Invitationer til relevante møder med Trial Nation sekretariat, Trial Nation Center for Dermatologi og/eller medlemsvirksomheder i Trial Nation, eller adgang til ovenstående på anmodning af Psoriasisforeningen.

Bedre behandlinger

Lars Werner mener, at det kommende samarbejde med Trial Nation vil bidrage til, at vi får flere lægemidler og bedre behandlinger, der specifikt er målrettet danske patienter med psoriasis og andre hudsygdomme, og at samarbejdet på sigt også kan fremme udviklingen af personlig medicin. Derudover vurderer han, at samarbejdet vil være med til at sikre, at der bliver gennemført endnu flere videnskabelige forsøg i Danmark.

”Danmark har i forvejen en stærk life science sektor, og det vil vi bestemt gerne være med til at understøtte, til gavn for alle danskere med hudsygdomme.

Med samarbejdet kan vi i endnu højere grad pejle forskningen ind på andre områder og perspektiver, der betyder noget for os som patienter, f.eks. psoriasistyper som hårbunds- og neglepsoriasis og pustuløs palmoplantaris (PPP), men også mild psoriasis, alle meget problematiske, men stadig forholdsvist oversete aspekter af psoriasis,” siger Lars Werner.

Trial Nation rummer de to initiativer: Én Indgang og NEXT – og er resultatet af et bredt politisk samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, danske life science-virksomheder og Danske Regioner. Den nye organisation skal gøre det nemmere og mere attraktivt for globale virksomheder at foretage kliniske forsøg i Danmark – til gavn for patienter, forskning og samfundsøkonomien.

Frem til 2023 investerer regionerne i alt 47 millioner kroner i Trial Nation. Regionernes investering går bl.a. til drift af eksisterende centre på en række sygdomsområder samt etablering af nye centre.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter