Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Illumetri mod moderat til svær psoriasis

Medicinrådet anbefaler Illumetri (tildrakizumab) som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til andengenerations immunmodulerende behandling.

Medicinrådet har vurderet, at forholdet mellem pris og effekt er rimeligt, og indtil, der udarbejdes en ny behandlingsvejledning, er Illumetri foreløbig ligestillet med førstelinjebehandlingerne adalimumab, secukinumab, ixekizumab, ustekinumab, brodalumab, guselkumab og certolizumabpegol. Regionerne bør dog vælge det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger, anbefaler Medicinrådet.

Illumetri er en systemisk, biologisk antistofbehandling, som administreres som subkutan injektion (100 mg i uge 0, 4 og herefter hver 12. uge). Tildrakizumab er et monoklonalt humaniseret antistof (mAb), der specifikt binder sig til det ekstracellulære humane interleukin (IL)-23. Herved forhindres, at IL-23 bidrager til immunaktivering, og samtidig begrænses den inflammatoriske reaktion i huden, der spiller en central rolle i udviklingen af psoriasis.

Tildrakizumab har ikke indikation til patienter med psoriasis med ledgener.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter