Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Illumetri mod moderat til svær psoriasis

Medicinrådet anbefaler Illumetri (tildrakizumab) som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til andengenerations immunmodulerende behandling.

Medicinrådet har vurderet, at forholdet mellem pris og effekt er rimeligt, og indtil, der udarbejdes en ny behandlingsvejledning, er Illumetri foreløbig ligestillet med førstelinjebehandlingerne adalimumab, secukinumab, ixekizumab, ustekinumab, brodalumab, guselkumab og certolizumabpegol. Regionerne bør dog vælge det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger, anbefaler Medicinrådet.

Illumetri er en systemisk, biologisk antistofbehandling, som administreres som subkutan injektion (100 mg i uge 0, 4 og herefter hver 12. uge). Tildrakizumab er et monoklonalt humaniseret antistof (mAb), der specifikt binder sig til det ekstracellulære humane interleukin (IL)-23. Herved forhindres, at IL-23 bidrager til immunaktivering, og samtidig begrænses den inflammatoriske reaktion i huden, der spiller en central rolle i udviklingen af psoriasis.

Tildrakizumab har ikke indikation til patienter med psoriasis med ledgener.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter