Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mild form af Hidrosadenitis i armhulen.

Psoriasispatienter rammes oftere af den hemmelige sygdom HS

Et nyt stort studie dokumenterer en sammenhæng mellem psoriasis og Hidrosadenitis Suppurativa, også kaldet HS.

Sygdommen HS betegnes som 'hemmelig' og er, ifølge eksperter, ukendt for mange læger men stærk plagsom for patienterne.

Ifølge det ny studie, som er offentliggjort i Journal of the American Academy of Dermatology, er tilstedeværelsen af den kroniske hudsygdom, HS, signifikant i alle aldersgrupper og hos begge køn hos patienter med psoriasis.

Ifølge de israelske forskere er risikoen i gennemsnit fordoblet hos psoriasispatienterDog med yderligere øget manifestation hos yngre og overvægtige psoriasispatienter – og uanset om forskerne så bort fra overvægt og rygning, der traditionelt anses som medårsag.

Om HS, der består af ømme eller smertefulde blodblandede, ildelugtende, væskende abcesser typisk i for eksempel armhuler, på lår og kønsdele samt i enden, konkluderer studiet, at HS er en ’ ’særlig tung psykosocial og psykiatrisk byrde at løfte for de ramte psoriasispatienter'.

Studiet er udført på 68,836 psoriasispatienter og en tilsvarende stor sygdomsfri kontrolgruppe.

I den danske forening for HS ramte, Patientforeningen HS Danmark, genkender formand, Bente Willumsen, da også psoriasispatienter som særligt ramte af sygdommen. Om patienterne siger hun, at de er ’i en meget ulykkelig situation’:

”Ifølge tal fra Landspatientregisteret har også danske psoriasispatienter dobbelt risiko for HS, som er både smertefuld, pinlig og meget tabubelagt blandt patienterne. Mange patienter er så flove over sygdommen, at de ikke engang kan få sig til at vise deres hudproblemer frem overfor deres praktiserende læge, så på den måde bliver det ligefrem relevant at tale om HS som en hemmelig sygdom blandt et-to procent af befolkningen,” forklarer Bente Willumsen, der fortsætter:

”Hertil kommer, at det er vores erfaring, at mange praktiserende læger slet ikke kender til sygdommen og dens behandling, hvorfor mange går forkert eller ubehandlede rundt med en sygdom, som ofte er så voldsomt socialt og psykisk invaliderende, at vi har medlemmer, der holder op med at arbejde, afholder sig fra at have partnere, isolerer sig og lider af depression.”

Også Psoriasisforeningens direktør, Lars Werner, anser HS som en overset sygdom blandt sine medlemmer:

”Både psoriasis og hidrosadenitis er oversete og underdiagnosticerede sygdomme generelt, og der kan være god grund til at tro, at hidrosadenitis også er underdiagnosticeret blandt psoriasispatienter. Det er alvorligt, fordi kroniske hudsygdomme i forvejen kan være meget belastende både fysisk, psykisk og socialt, og jo flere diagnoser des større problemer oplever disse patientgrupper i deres behandlingsforløb,” siger han.

Om Hidrosadenitis

Hidrosadenitis, der fører til ardannelse, eller som er kronisk recidiverende henvises til dermatolog

  • Svær hidrosadenitis kan behandles med biologisk behandling, eller evt kirurgi.
  • Biologisk behandling er forbeholdt patienter med moderat/svær HS samt utilstrækkelig effekt og/eller bivirkninger ved lokalbehandling samt systemisk behandling. Inden biologisk behandling skal der være forsøgt en kombination af rifampicin og clindamycin, eventuelt forudgået af tetracyclin
  • Sværhedsgraden er vekslende, men forløbet er gerne kronisk recidiverende
  • Patienterne har ofte smerter og deres livskvalitet er forringet visende sig ved seksuel dysfunktion, depression, stigmatisering og øget forekomst af arbejdsløshed

Kilde: Lægehåndbogen, Sundhed.dk

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter