Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mindre infektionsrisiko for psoriasis-patienter med Ustekinumab end methotrexat

Stelara (ustekinumab) medfører en mindre risiko end methotrexat for at psoriasispatienter får en infektion.

Det viser den største sammenlignende undersøgelse af risikoen for alvorlig infektion mellem syv systemiske lægemidler til behandling af psoriasis. Infektion er en alvorlig bivirkning pga. af de immunforandrende virkninger, som behandlingerne kan medføre.

Forskernes resultater viste, at psoriasispatienter havde en mindre risiko for infektion ved nogle af de nyere, mere målrettede lægemidler sammenlignet med methotrexat, som siden 1960'erne har været første linje behandling for moderat til svær psoriasis.

I de senere år har de nye biologiske lægemidler, der hæmmer det overaktive immunsystem, revolutioneret behandlingen af ​​psoriasis og andre autoimmune sygdomme.

Men indtil nu har kun få undersøgelser sammenlignet sikkerheden af disse forskellige biologiske lægemidler.

"Ud over at være potentielt mere effektiv end methotrexat, kan nogle af de nyere målrettede behandlinger for psoriasis også være mere sikre for patienter med hensyn til infektionsrisiko," siger dr. Erica D. Dommasch, som er dermatolog ved Dermatologisk Institut ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC).

"Læger og patienter bør også overveje risikoen for infektion, når de vælger en systemisk behandling til patienter med moderat til svær psoriasis," mener Dommasch, der er førsteforfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet JAMA Dermatology.

Methotrexat er et anti-inflammatorisk middel, der blokerer cellernes evne til at vokse og har været en effektiv behandlingsmulighed for psoriasispatienter med mere alvorlig sygdom. Men fordi methotrexat virker på alle celler i kroppen, har dets anvendelse potentialet til at resultere i uønskede bivirkninger, herunder alvorlig infektion.

Immunsystemproteiner i form af cytokiner er med til at udvikle psoriasis, og derfor har nyere behandlinger, som de biologiske, til formål at hæmme forskellige typer cytokiner.

Nogle af de tidligste biologisk midler, herunder adalimumab, etanercept og infliximab, virker ved at inhibere tumornekrose (TNF) -alfa, et protein, der er bredt involveret i inflammation.

Nyere biologier er mere målrettede mod de inflammatoriske veje involveret i psoriasis, herunder ustekinumab, som virker ved at blokere to proteiner -interleukin-17 og -23. Disse nyere midler har vist sig at være mere effektive til behandling af psoriasis og kan også være mere sikre på grund af deres mere specifikke virkning på immunsystemet.

Apremilast, en nyere ikkebiologisk systemisk behandling af psoriasis, hæmmer ikke direkte inflammatoriske cytokiner og antages ikke at have nogen øget risiko for infektion. Det er imidlertid generelt mindre effektivt i behandling af psoriasis.

Undersøgelsen er baseret på to store forsikringsselskabers databaser, der omfattede mere end 250 millioner mennesker i USA.

Dermatologerne undersøgte forekomsten af ​​alvorlig infektion, der havde krævet hospitalsindlæggelse hos ca. 107.000 patienter med psoriasis, som havde fået et af syv FDA-godkendte systemiske lægemidler til behandling af moderat til alvorlig psoriasis.

Det var de ældre systemiske lægemidler acitretin og methotrexat, de biologiske lægemidler adalimumab, etanercept, infliximab og ustekinumab og den lille molekylære hæmmer apremilast.

Forskerne fandt ud af, at de mest almindelige former for alvorlig infektion var cellulitis, lungebetændelse og bakteriæmi / sepsis blandt patienter, der tog systemiske lægemidler.

De fandt en signifikant nedsat risiko for alvorlig infektion med apremilast, etanercept og ustekinumab sammenlignet med methotrexat.

Der var til gengæld ikke forskel på infektionsrisikoen mellem brugere af acitretin, adalimumab og infliximab sammenlignet med methotrexat.

Konklusionen om, at der med ustekinumab var en nedsat risiko for alvorlig infektion, tyder på, at biologiske midler, der mere specifikt er rettet mod inflammatoriske veje i psoriasis, kan være både mere effektive og sikrere.

"Det bør tages med i overvejelserne, når man ordinerer behandlinger til individuelle patienter," siger Dommasch, som mener, at undersøgelse viser, hvordan forskere kan bruge store data til at hjælpe med at sammenligne sikkerheden ved forskellige lægemidler til patienter med psoriasis.

Stadig mere evidens for kropsterapi

Flere studier har de senere år set på, hvordan mennesker med psykiske lidelser også har fysiske udfordringer, og hvad det er for kropslige problemer, der er knyttet til de forskellige psykiatriske sygdomme.

Overlæge: Kropsterapien virker på flere sygdomssymptomer

På Psykiatrisk afdeling Middelfart bruger behandlingsansvarlig overlæge Lykke Storgaard fra lokalpsykiatrien ofte kropsterapi til sine patienter. Især dem med angst eller depression. For hun ved, det virker.

Spilafhængighed kan fjernes med kognitiv terapi

Afhængighed af computerspil og andet på internettet giver anledning til stadig større bekymring for den mentale sundhed hos især de yngre befolkningsgrupper, og især blandt mænd.

Terapeuter: Kropsterapi skal ind i psykiatriske guidelines

Tiden er nu kommet til, at kropsterapi hentes ud af sin lille boble og spredes for alle vinde. Det mener i hvert fald Lone Katballe, ledende fysioterapeut på Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og med hende også Danske Fysioterapeuter, som i høringssvar til kliniske retningslinjer for behandling af psykiske lidelser ofte anbefaler at medtage kropsterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter