Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

BE READY-studiet har undersøgt effekt og sikkerhed af bimekizumab, der er en IL-17A og IL-17F hæmmer til behandling af voksne med moderat til svær plaque psoriasis.

Det randomiserede behandlingsophørsstudie mødte alle de co-primære effektmål på mindst 90 procents forbedring i Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90) og Investigator Global Assessment (IGA) respons på clear eller næsten clear (IGA 0/1) i uge 16 sammenlignet med placebo.

Blandt de vigtigste sekundære effektmål, var bimekizumab statistisk bedre end placebo i at opnå total afglatning af huden (PASI 100) i uge 16.1 Ydermere var bimekizumab statistisk bedre end placebo i den patientrapporterede reduktion af kløe, smerte, og skældannelse, samt clear eller næsten clear scoring på skalpen i uge 16.

Bimekizumab var også statistisk bedre end placebo i at opnå hurtigt respons, defineret som
PASI 75 i uge 4. Efter et indledende 16-ugers respons, resulterede fortsat behandling med bimekizumab i et statistisk bedre respons i uge 56 sammenlignet med placebo, gennem studiets randomiserede periode med behandlingsophør.

Den indledende analyse af data viser, at sikkerhedsprofilen af bimekizumab var i
overensstemmelse med tidligere kliniske studier.

De komplette resultater fra BE READY vil blive præsenteret ved en videnskabelig kongres i 2020.

Disse data følger efter de positive kliniske resultater fra fase III studiet BE VIVID, som undersøgte effekt og sikkerhed af bimekizumab versus placebo og ustekinumab i voksne med moderat til svær plaque psoriasis.

Studiet mødte alle primære og rangordnede sekundære effektmål, hvor bimekizumab var statistisk
signifikant bedre end placebo og ustekinumab til at opnå afglatning af huden og sygdomsforbedring i uge 16.

Sikkerhed og effekt af bimekizumab er ikke blevet fastlagt, og det er ikke godkendt af nogen lægemiddelmyndighed på verdensplan.

“Fase III udviklingsprogrammet for bimekizumab fortsætter med at levere imponerende resultater, hvor BE READY som det andet studie viser stærke og konsistente outcomes med denne forsøgsmedicin. 
Psoriasis udgør en svær byrde for patienter, forårsager ofte smerter, ubehag, og stigmatisering. 
Kliniske resultater med bimekizumab fortsætter med at vise robuste rater for afglatning af huden samt forbedringer på kløe, smerter og skældannelse, hvilket er særligt vigtige elementer for mennesker, som lever med denne sygdom,” sagde Andrew Blauvelt, læge, MBA, forsøgsansvarlig investigator, og President ved Oregon Medical Research Center i Portland, Oregon.

“Det er glædeligt at kunne bekendtgøre positive data på bimekizumab for anden gang indenfor blot fire uger.

UCB forbereder nu at indsende en ansøgning for bimekizumab til lægemiddelmyndighederne i midten af 2020 med henblik på at gøre denne lovende behandlingsmulighed tilgængelig for mennesker, som lever med psoriasis. Med den igangværende succes i vores kliniske program for bimekizumab, fortsætter vi i UCB med at levere på vores Patient Value Strategi, som forbinder udækkede behov hos patienterne med innovativ videnskab,” siger Iris Loew-Friedrich, direktør for lægemiddeludvikling og Chief Medical Officer hos UCB.

Sikkerheden og effekten af bimekizumab bliver også undersøgt til behandling af psoriasis artritis (PsA), ankyloserende spondylitis (AS) og nonradiografisk aksial spondyloartritis (nr-axSpA).

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter