Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Det lægefaglige selskab har valgt i stedet at lægge sine planlagte fremvisninger af flere hundrede abstracts op online her.

Her er udvalgt 10 af de mest interessante, relevante og spektakulære:

Patienter kan behøve langtidsbehandling med Crisaborole

Abstract 608

Studie: Effekttendenser med kontinuerlig langvarig brug af crisaborole hos patienter med mild til moderat atopisk dermatitis:

Amerikansk studie fra blandt andet Icahn School of Medicine Mount Sinai, McGovern School of Medicine, San Diego School of Medicine og Pfizer Inc.

Baggrund: Atopisk eksem, AD, er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der ofte kræver langvarig behandling. Crisaborole forbedrede signifikante globale tegn og symptomer på AD i fase III-studier.

Denne post hoc-analyse vurderede effektiviteten af ​​en kontinuerlig, langvarig crisaborol-behandling hos patienter med mild til moderat AD i en 48-ugers open-label-extension-undersøgelse. 

RESULTATER: I alt blev 418 patienter inkluderet i eksklusive kohorter (en behandlingscyklus, n5133; to på hinanden følgende behandlingscyklusser, n5106; tre på hinanden følgende behandlingscyklusser, n5106; og 4 på hinanden følgende behandlingscykler, n573). I alle grupper. afbrød <tre procent af patienterne behandlingen under de indledende på hinanden følgende behandlingscykluser. Efter en-fire på hinanden følgende behandlingscykler opnåede respektivt 77,6 procent, 76,3 procent, 59,4 procent og 43,1 procent af patienterne ISGA 0/1. Af disse opretholdt 51,0 procent, 36,7 procent, 35,6 procent og 36,2 procent ISGA 0/1 i slutningen af ​​den næste 28-dages cyklus, mens de ikke var under behandling.

KONKLUSION: ”Kontinuerlig langtidsbehandling med crisaborole over 28 dage kan være nødvendigt for at bevare kontrollen med AD-symptomer hos nogle patienter med mild til moderat AD.”

Fødsel i efteråret kædes sammen med stafylokok aureus

Abstract: 606  

Studie: The Atopic March and Staphylococcus Aureus Colonization are Associated with Fall Birth

Amerikansk studie fra hospitalet National Jewish Health, Denver Colorado i USA.

Baggrund: Det er påvist, at personer, der er født i efteråret, er i øget risiko for fødevareallergi (FA) og atopisk dermatitis (AD). Denne undersøgelse sigter mod undersøge den atopiske udvikling og dens forhold til sæsonen for fødsel og S.aureus kolonisering. 

RESULTATER: Børn under seks år som er født i efteråret (september- november) havde en højere forekomst af fødevareallergier i barndommen (alle p <0.01) sammenlignet med børn født i andre sæsoner. Personer med S. aureus alene og S. aureus med FA og AD havde også signifikant højere forekomst af at være født om efteråret. Ligesom de der havde både astma, AD og FA (alle p <0,01).

Der var ingen sæsonbestemt fødselsrelation til skaldyrsallergi, ikke-atopisk astma, AD uden FA eller AD og astma uden FA.

KONKLUSIONER: ”Efterårsfødsel er en betydelig risikofaktor for den atopiske udvikling (barndom AD, FA, astma). S. aureus kan være en medvirkende faktor. Bestræbelser på at forebygge atopisk udvikling bør målrettes mod beskyttelse af hudbarrieren især i forbindelse med efterårsfødsler.

Fase-3 forsøg med Baricitinib viser effekt på atopisk eksem

Abstrakt 610

Studie: Efficacy of Baricitinib in Patients with Atopic Dermatitis and Atopic Comorbidities: Results of Pooled Data from 2 Phase 3 Monotherapy Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 16-week Trials (BREEZE-AD1 and BREEZE-AD2)  

Dansk-tysk-amerikansk studie fra blandt andet: Aarhus Universitetshospital, Københavns Universitet, LudwigMaximillian University, National Jewish Health,  Wright State University, Eli Lilly og Northwestern University Feinberg School. 

Baggrund: Astma og allergisk rhinitis er hyppige atopiske komorbiditeter ved atopisk dermatitis (AD). I to uafhængige fase III-forsøg med baricitinib for moderat til svær AD havde 71 procent (n5878) af patienterne> _ atopisk comorbiditet. Forskerne rapporterer behandlingseffektivitet og sikkerhed i denne population. 

METODER: BREEZE-AD1 (NCT03334396, N5624) og BREEZEAD2 (NCT03334422, N5615) var dobbeltblinde forsøg (randomisering [2: 1: 1: 1]: placebo eller baricitinib et mg, to mg eller fire mg en gang dagligt i 16 uger). 

RESULTATER: Ved baseline var de mest almindelige atopiske komorbiditeter allergisk rhinitis (57,7%), sæsonbestemt allergi (45,9%), astma (41,2%) og fødevareallergi (40,7%). I uge 16 blandt patienter med atopisk komorbiditet var betydeligt flere patienter i de baricitinib-behandlede grupper (henholdsvis fire mg, to mg og et mg) vs. placebo IGA bedømt milde eller mindre (IGA_fire point) med baricitinib fire mg (21,6%), 2 mg (16,6%) og et mg (10,1%) overfor placebo (4,4%;

Konklusion: ”Hos patienter med moderat til svær AD med en yderligere comorbid atopisk tilstand resulterede baricitinib-behandling i klinisk meningsfulde forbedringer i hudsymptomer og kløe uden forskellig sikkerhedsprofil.”

Dupilumab hjælper på astma trods høfeber

Abstrakt 611

Studie: Dupilumab in Adolescents with Moderate-toSevere Atopic Dermatitis and a History of Allergic Rhinitis: Subgroup Analysis From a Phase 3 Trial 

Amerikansk fase-III studie fra blandt andre Peninsula Research Associates, Rolling Hills Estates, CA, Alabama Allergy & Asthma Center, Birmingham, AL, Regeneron Pharmaceuticals og Sanofi Genzyme, Cambridge, MA.

Baggrund: Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der ofte er forbundet med andre atopiske tilstande, såsom allergisk rhinitis (AR). Denne undergruppeanalyse havde til formål at bestemme, om en sygdomshistorie med AR påvirker effektiviteten af ​​dupilumab hos unge med moderat til svær AD. 

METODER: I dette dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-forsøg (NCT03054428) blev patienter (12–17 år) randomiseret 1: 1: 1 til dupilumab 300 mg hver fjerde uge (q4w; n584); dupilumab 200 mg eller 300 mg q2w (n582); eller placebo q2w (n585) i 16 uger.

RESULTATER: 50/59/57 patienter rapporterede tidligere erfaringer med AR ved baseline i henholdsvis q4w / q2w / placebogrupper. I uge 16, uanset historik med AR, opnåede flere patienter, der fik dupilumab q4w / q2w vs placebo, Investigators Global Assessment score 0/1 (med AR: 22.0% / 25.4% vs 3.5%; uden AR: 11.8% / 21.7% vs 0 %) og> _75% forbedring i eksemområdet og alvorlighedsindekset (med AR: 36,0% / 44,1% mod 8,8%; uden AR: 41,2% / 34,8% mod 7,1%).

Lignende resultater blev observeret for> _fire-point forbedring fra baseline i kløe. Numerisk bedømmelsesskala (med AR: 26,5% / 37,3% mod 5,4%; uden AR: 26,5% / 34,8% mod 3,6%) og> _seks-point forbedring fra basislinje i børns dermatologiske livskvalitetsindeks (med AR: 62,8% / 60,0% mod 22,0%; uden AR: 53,6% / 61,9% mod 15,4%).

KONKLUSION: ”Dupilumab forbedrede AD-tegn og -symptomer hos unge med moderat til svær AD uanset tidligere erfaringer med AR.”

Dupilumab forbedrer angst og depression hos patienter med atopisk eksem

Abstrakt 612:

Studie: Dupilumab Improves Symptoms of Anxiety and Depression in Adults and Adolescents With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Post Hoc Analysis of Three Phase 3 Trials (LIBERTY AD SOLO 1 & 2 and ADOL) 

Amerikansk studie fra blandt andet: George Washington University School of Medicine, Washington DC, USA, Alabama Allergy & Asthma Center, Birmingham, AL, USA, Georgetown University, Rockville, MD, USA, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, USA, Sanofi, Chilly-Mazarin, France.

Patienter med atopisk dermatitis (AD) har en øget risiko for angst, depression og selvmord. Denne post-hoc-analyse undersøgte virkningen af dupilumab på angst og depression hos voksne og unge med moderat til svær AD.

METODER: SOLO1 / 2 (NCT02277743 / NCT02277769, voksne) patienter modtog 300 mg dupilumab ugentligt (qw) eller q2w eller placebo. ADOL (NCT03054428, unge) patienter modtog 200/300 mg dupilumab q2w, 300 mg hver 4. uge (q4w) eller placebo.

RESULTATER: Baseline-samlede HADS-score (SD) hos voksne var henholdsvis 13,7 (8,1) / 13,0 (7,4) / 13,2 (8,3) for henholdsvis qw / q2w / placebo og hos unge 12,6 (8,0) /13,3 (8,2) / 11,6 (7,8) for henholdsvis q2w / q4w / placebo.

KONKLUSION: ”Dupilumab monoterapi forbedrede symptomer på angst og depression hos voksne og unge patienter med AD og tolereredes godt med en acceptabel sikkerhedsprofil.”

Astma påvirker ikke dupilumab’s effekt på atopisk eksem

Abstrakt 615 

Studie: Efficacy of Dupilumab in Adolescents With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis With and Without Comorbid Asthma: Subgroup Analysis From a Phase 3 Trial 

Amerikansk studie fra blandt andet National Jewish Health, University of Colorado School of Medicine, Denver, CO, Alabama Allergy & Asthma Center, Birmingham, AL, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, Sanofi Genzyme, Cambridge, MA.

BAGGRUND: Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der ofte optræder med andre samtidige atopiske tilstande, såsom astma. Denne undergruppeanalyse havde til formål at bestemme, om en historie med astma påvirker effekten af ​​dupilumab-behandling hos unge med moderat til svær AD.

Metode: I dette dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-forsøg (NCT03054428) blev patienter (12–17 år) randomiseret 1: 1: 1 til dupilumab 300 mg hver fjerde uge (q4w; n584); dupilumab 200 mg eller 300 mg q2w (n582); eller placebo q2w (n585) i 16 uger.

RESULTATER: 48/51/54 patienter rapporterede om astma ved baseline i henholdsvis q4w / q2w / placebogrupper. I uge 16 opnåede flere patienter, der fik dupilumab q4w / q2w vs placebo, Investigators Global Assessment score 0/1 (med astma: 14,6% / 23,5% mod 3,7%; uden astma: 22,2% / 25,8% mod 0%) og> _75% forbedring i eksemsområde og alvorlighedsindeks (med astma: 37,5% / 41,2% mod 9,3%; uden astma: 38,9% / 41,9% mod 6,5%), uanset astma-komorbiditet.

KONKLUSION: ”Dupilumab forbedrede AD-tegn og -symptomer hos unge med moderat til svær AD med og uden forhistorie med astma.”

Kolde vinde fra aircondition øger børns eksem

Abstrakt:623

Studie: The effect of exposure to cold airflow on skin barrier function and epidermal filaggrin degradation products in children with and without atopic dermatitis

Et japansk studie fra blandt andet Samsung Medical Center, Kosin University Gospel Hospital, Hallym University Hangang Sacred Heart Hospital og Sungkyunkwan University. 

Baggrund: En antagelse om at kold luftstrøm fra klimaanlæg kan have indflydelse på hudbarrierefunktionen og filaggrin-nedbrydningsprodukter (FDP'er) hos børn med atopisk dermatitis (AD).

METODER: I en case-control-undersøgelse blev 28 børn med AD og 12 børn uden AD udsat for en af ​​to klimaanlægstilstande (konventionel eller vindfri) i to timer. Hudtemperatur, transepidermalt vandtab (TEWL), hudens pH, filaggrin og filaggrin-nedbrydningsprodukter (FDP'er) blev målt på højre underarm ved tidspunkter før og efter eksponering.

RESULTATER:

Hos AD-børn blev niveauerne af pyrrolidon-carboxylsyre (PCA) og cis-UCA (urocansyre) signifikant reduceret efter udsættelse for den konventionelle vind fra klimaanlægget (P50.033), men der blev ikke bemærket nogen ændringer af FDP'er i vindfrie anlæg. De procentvise ændringer af PCA og cis-UCA var højere i AD-gruppen end dem i kontrolgruppen efter eksponering for konventionel vind (P50.029 og 0.046). 

KONKLUSIONER: ”Vores resultater antyder, at udsættelsen for kolde luftstrømme fra et konventionelt klimaanlæg kan fungere som en skærpende faktor ved AD ved at reducere FDP'er og øge hudens pH-værdi.”

Stafylokok aureus spiller rolle for atopisk eksem hos børn

Abstrakt: 625 

Studie: Staphylococcus aureus Colonization is Associated with Persistent Moderate-to-severe Atopic Dermatitis in Children.

Amerikansk studie fra blandt Cincinnati Børnehospital, Cincinnati Børn og Cincinnati Børnehospital Medical Center.

Baggrund: Staphylococcus aureus i huden er associeret med kronisk moderat til svær atopisk dermatitis hos børn. Forholdet mellem S. aureus-kolonisering og vedvarende moderat til svær pædiatrisk AD er endnu uklart.

METODER: Demografiske data blev indsamlet fra MPAACH-deltagere med på hinanden følgende prøver til besøg et og to. Kontakt-agarplader blev indsamlet for at opnå bakterieisolater. Forskerne vurderede forholdet mellem S. aureus kolonisering og vedvarende moderat til svær AD (børn med SCORAD> _25 ved både besøg et og to. 

RESULTATER: ”Vi opnåede S. aureus koloniseringsdata fra 163 børn, der gennemførte to MPAACH-besøg. Hos alle børn faldt S. aureus-kolonisering ved besøg to over tid fra 27,0 procent til 12,3 procent. 

Omalizumab giver håb for svær behandelig kuldeallergi

Abstrakt 643  

Studie: Use Of Omalizumab In Cold Urticaria Refractory To Therapy 

Amerikansk studie: Spectrum Health/Michigan State University.

Baggrund: Urticaria på grund af kulde kan præsentere sig i form af for eksempel anafylaktisk chok, angioødem og diffus høfeber. Forskernes hypotese var, at patienter, som ikke bliver raske af førstelinjebehandling måske ville udvise forbedringer omalizumab.

METODER: Tre patienter – en seks-årig dreng, en 10- årig pige og en ung mand på 22 år og en historie med urticaria / anaphylaxis efter eksponering for kulde blev udsat for en fem-minutters isterninge-test.

Alle tre havde mislykkede maksimal førstelinie-antihistaminbehandlinger bag sig og fik nu omalizumab-terapi. 

RESULTATER: Efter at de blev startet på omalizumab, er alle de overvågede patienters parametre forbedret - livskvalitet, nedsat hyppighed af urticarial udbrud, øget tolerance over for kold eksponering og ingen episoder med anafylaksi. Patient 3 har vist signifikant reduktion i respons på den fem minutters isterninge-test, som var begrænset til kløende udslet, erytem, efter den første dosis omalizumab. 

KONKLUSION: ”Omalizumab kan være et kraftigt virkende supplement til behandling af kold urticaria hos patienter, der mislykkes med maksimal antihistaminbehandling, skønt der hidtil ikke er offentliggjort noget bevis for, at omalizumab er effektivt til at mindske allergisk udslet og forhindre anafylaksi i denne situation. Patienter med kold urticaria, der er mislykkede med flere antihistaminbehandlinger, bør overvejes til omalizumab-behandling, især på grund af risikoen for anafylaksi. Påbegyndelse af omalizumab kan resultere i forbedring af symptomer, øget livskvalitet og forebyggelse af anafylaksi.”

Helt ny næsespray bremser græsallergi

Abstrakt 763

A novel water-soluble budesonide nasal spray (Budesolv 10) improves asthmatic symptoms promptly in patients suffering from grass pollen allergic symptoms induced in an allergen exposure chamber

Et østrigsk studie fra blandt andet Vienna Challenge Chamber og Marinomed Biotech AG.   

Baggrund: Formålet med denne undersøgelse var at evaluere hastighed af ​​virkning af en vandig opløsning af budesonide ('' Budesolv 10 mg'') samt sammenligne denne med 64 mg Rhinocort aqua for voksne patienter med græspollenallergi.

METODER: I dette randomiserede DBPC crossover-pivotale fase III-forsøg modtog forsøgspersoner placebo, Budesolv og Rhinocort en gang dagligt i otte dage. Allergiske symptomer blev induceret under seks-timers allergenudfordringer i Wien Challenge Chamber på dag et og otte i hver behandlingsperiode.

RESULTATER: 75 patienter afsluttede undersøgelsen i overensstemmelse med protokollen. Det primære endepunkt blev opfyldt i forhold til at bevise, at Budesolv ikke var underordnet Rhinocort. Desuden blev en signifikant forskel mellem Budesolv og placebo vist for TNSS 2,45 timer og for total astmascore to timer efter første dosis. På dag otte var Budesolv 10 mg signifikant bedre end placebo for alle evaluerede parametre.

KONKLUSION: ”Begyndende virkning af ​​Budesolv næsespray blev vist for astmasymptomer to timer efter den indledende dosis på dag et.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter