Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langvarig proaktiv behandling af plaque psoriasis viser overlegen effekt

Langvarig proaktiv behandling med calcipotriene/betamethasone-skum (Cal/BD-skum) er veltolereret og viser overlegen effekt i forhold til reaktiv behandling hos patienter med plaque psoriasis.

Tiden indtil tilbagefald var 56 dage for patienter behandlet proaktivt sammenlignet med 30 dage for patienter behandlet reaktivt.

Den aktuelle, vedtagne standardbehandling af topisk plaque psoriasis beror på en reaktiv snarere end en langvarig proaktiv tilgang. Men i studiet PSO-LONG netop publiceret i The Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD) ser forskerne nærmere på effektivitet og sikkerhed ved en proaktiv psoriasis-kontrol. Studiet viser blandt andet, at proaktiv behandling har overlegen effekt i forhold til en reaktiv behandling.

I studiet bliver patienterne behandlet to gange ugentligt med 0,005 procent betamethasone og 0,064 procent dipropionate-skum (Cal/BD-skum). Studiets fase III inkluderede en fire-ugers ’open-label’ primær fase, hvor samtlige patienter blev behandlet med Cal/BD-skum én gang dagligt og en efterfølgende 52-ugers randomiseret, dobbeltblindet vedligeholdelsesfase. 545 patienter opnåede behandlingssucces (PGA) til status afglattet/næsten afglattet&, ≥2-grad forbedring fra baseline og blev siden randomiseret til proaktiv behandling (Cal/BD ; n = 272) eller ' reaktiv' behandling (vehicle foam; n = 273) to gange ugentligt med rescue-behandling med Cal/BD-skum én gang dagligt i fire uger efter tilbagefald. Det primære endepunkt var ’tid til første tilbagefald’ (PGA ≥‘mild ’). 251 (46,1 procent) af de 545 randomiserede patienter fuldførte forsøget. Mediantid til første tilbagefald var 56 dage for patienter behandlet proaktivt og 30 dage for patienter behandlet reaktivt.

Patienter i den proaktive gruppe havde hen over et år yderligere 41 dage i remission sammenlignet med den reaktive gruppe (P <0,001). Antal tilbagefald per år med eksponering: 3,1 (proaktiv), 4,8 (reaktiv). Cal/BD-skum var desuden veltolereret.

Frafaldsprocenten i vedligeholdelsesfasen var 53,9 procent, hvilket var inden for det forventede interval.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter