Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tarmbakterie viser potentiale som ny behandling af psoriasis

EADV: Et fase-1b forsøg med et nyt præparat udviklet fra en naturligt forekommende tarmbakterie bringer håb om helt nye behandlingsmetoder mod psoriasis.

Nye resultater offentliggjort i et britisk studie på årets virtuelle europæiske dermatologiske kongres, EADV viser første kliniske evidens for mulig behandling af psoriasis ved at modulere systemisk inflammation ved anvendelse af den ikke-levende bakterie, Prevotella histicola.

Den kliniske fase 1b-undersøgelse foretaget af et nyt biotekfirma, Evelo Biosciences, evaluerede EDP1815, et præparat af en ikke-levende enkelt stamme Prevotella histicola, isoleret fra tyndtarmen hos en human donor, i to kohorter på 12 og 18 patienter med mild til moderat psoriasis i 28 dage med opfølgning på behandling gennem 42 dage. 

EDP1815 er et oralt, eksperimentelt præparat, og teorien bag er, at tyndtarmen spiller en central rolle i styringen af ​​kroppens immunsystem, metaboliske og neurologiske systemer og at præparater derfor ved oral indtagelse vil interagere med et netværk af forbindelser mellem tyndtarmen og resten af ​​kroppen og herved skabe en systemisk terapeutisk immunrespons uden at blive absorberet i kroppen. Denne fysiologiske kontrolmekanisme har ikke vist sig at forårsage immunsuppression, hvilket angiveligt skal reducere risikoen for bivirkninger såsom infektioner. 

Læge Douglas Maslin, dermatolog og farmakolog ved Addenbrooke's Hospital i Cambridge og som fremlagde studiet, forklarede om baggrunden: 

“Selvom der findes flere behandlingsmuligheder for psoriasispatienter med den mest alvorlige sygdom, er der et stort behov for nye innovative metoder for dem, der lever med mild til moderat sygdom.”

Og ifølge Douglas Maslin har det nye præparat vist klinisk effekt samtidig med, at bivirkninger er på niveau med placebo og således helt uden alvorlige rapporterede bivirkninger:

"På dag 28 var den gennemsnitlige procentvise reduktion i Psoriasis Area Severity Index (PASI) score for begge EDP1815-kohorter 16 procent sammenlignet med en procent for placebo. Hertil kom en yderligere forbedring til 21 procent i højdosiskohorte på dag 42, men ikke i lavdosiskohorte (10 procent) eller placebo-kohorter (tre procent). Dette er en indikation af, at der er en vedvarende og fortløbende klinisk effekt ved den højere dosis. Den gennemsnitlige reduktion i LSS (Lesion Severity Scores) efter 28 dage var henholdsvis 15 procent og 23 procent i henholdsvis høj- og lavdosiskohorter sammenlignet med en stigning på en procent fra baseline i placebogruppen. Igen sås en yderligere klinisk forbedring i form af en reduktion på 24 procent i kohorten med høj dosis.

Douglas Maslin, konkluderer om undersøgelsen:

”Det er et reelt gennembrud, især da vi har set fra prækliniske og fase I-forsøg, at det blev veltolereret uden nogen generel forskel fra placebo og uden rapporterede alvorlige bivirkninger. Vi er særdeles opmuntrede over at se, at disse data understøtter yderligere klinisk udvikling af EDP1815 i psoriasis. Vi er allerede i fase II kliniske forsøg i hele Storbritannien, Polen og USA. Dette er  potentielt en massiv gevinst for de fleste psoriasispatienter, da det har potentialet til at forbedre behandlingsmulighederne og måske ændre den nuværende standardbehandling."

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter