Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ingen overraskende bivirkninger ved dupilumab hos børn i laboratorietest

EADV: Børn under 12 år ser ikke ud til at have uventede eller alvorlige bivirkninger ifølge laboratorieprøver ved brug af Dupixent (dupilumab) mod alvorlig børneeksem.

Det viser en undersøgelse, LIBERTY AD PEDS, der i slutningen af oktober blev præsenteret på årets virtuelle version af EADV-kongressen.

Kliniske forsøg med dupilumab har for nylig vist en signifikant klinisk forbedring med en gunstig risiko-nytteprofil hos børn fra seks til 12 år med svær børneeksem.

Forsøg med voksne og unge patienter behandlet med dupilumab har ikke vist klinisk vigtige ændringer i hæmatologi, serumkemi og urinanalyseparametre, men virkningen af ​​dupilumab-behandling på laboratorieværdier hos børn under 12 år har ikke været kendt.

LIBERTY AD PEDS er et multicenter, fase III-studie, hvor 362 patienter fra seks til 12 år i forholdet 1:1:1 enten har fået subkutan dupilumab hver anden uge (q2w; n=122, 100 mg hvis baseline vægt var under 30 kg, 200 mg hvis vægten var over 30 kg), hver 4. uge (q4w; n=120, 300 mg uanset vægt) eller placebo (n=120) i 16 uger.

Fra og med to uger før baseline indledte alle patienter standardiseret behandling med topiske kortikosteroider med middel styrke. Laboratorieværdier for hæmatologiske parametre og serumkemi blev vurderet ved baseline og uge fire, otte og 16 i behandlingen.

Ved baseline havde behandlingsgrupper lignende demografiske, kliniske og laboratorieresultater. Gennemsnitligt antal eosinofile ved baseline var 0,82/ 0,83/ 0,85 (x 109 / l) for q2w / q4w / placebogrupper. Forhøjelser fra baseline i gennemsnitligt antal eosinofiler (x 109 / L) blev observeret i alle grupper med den højeste gennemsnitlige stigning i uge otte for både placebo (+0,10) og dupilumab q4w (+0,17) og ved uge 16 for dupilumab q2w (+ 0,25).

Ingen klinisk relevante hændelser var forbundet med eosinofili. Der var ingen meningsfulde tendenser i gennemsnitlige ændringer fra baseline i leukocytantal (x 109 / L, q2w -0,10; q4w -0,19; placebo -0,14) eller hæmoglobin (g / L, q2w -1,5; q4w -1,6; placebo +0,4) i uge 16.

Gennemsnitlige blodpladeværdier var lavere sammenlignet med baseline i både q2w- og q4w-grupperne i uge fire, otte og 16 (x 109 / L, q2w-19,3; q4w -18,8; placebo +5,0 i uge 16), skønt alle gennemsnitlige blodpladeværdier forblev inden for det normale interval. Desuden var der ingen klinisk meningsfulde tendenser i gennemsnitlige ændringer fra baseline i kemiparametre i nogen behandlingsgruppe. Gennemsnitlige fald fra baseline i lactatdehydrogenase (LDH) blev observeret i både dupilumab q2w- og q4w-grupperne op til uge 16 (U/L, q2w -42,2; q4w -39,4; placebo -0,4 i uge 16).

Der var ingen klinisk vigtige ændringer i laboratorieparametre, der kan tilskrives behandling med dupilumab hos børn i alderen seks til 12 år med svær børneeksem i LIBERTY AD PEDS. I overensstemmelse med en reduktion i systemisk betændelse blev der observeret fald i antallet af blodplader og LDH-niveauer - der begge betragtes som akutte fase-reaktanter - i både dupilumab q2w og q4w behandlingsgrupperne.

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter