Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Realworld resultater: Subkutan MTXer bedre mod psoriasis end oral MTX

Subkutan behandling med methotrexat (MTX) kan overvejes fremfor oral methotrexat til langvarig behandling af psoriasis, anbefaler tyske forskere, som har undersøgt real-world data fra Tysklands Psoriasis Register, PsoBest.

Ifølge forskerne peger data fra PsoBest i retning af en bedre effektivitet af subkutan methotrexat behandling (SC MTX). Et valg som ifølge læge Kristian Reich, Institute for Health Care Research in Dermatology and Nursing, University Medical Center Hamburg, desuden er associeret med evidens for en mere gunstig sikkerhedsprofil.

Undersøgelsen, der blandt andet viser, at antallet af patienter, der fik stoppet deres MTX af sikkerhedsmæssige grunde, var højere i den orale MTX-gruppe end i gruppen, som fik behandlingen subkutant. resulltaterne er netop publiceret som et researchletter i British Journal of Dermatology

Ifølge Kristian Reich og kollegaer er de patienter, der indgår i undersøgelsen, startet på oral eller subkutan MTX for første gang, og har en observationstid i registret på mindst 12 måneder (indeksdato 31. december 2018).

Patienter blev ekskluderet, hvis de ikke havde moderat til svær psoriasis [psoriasisareal og sværhedsgrad ved baseline (PASI) ≥10] , eller hvis de skiftede MTX-behandling i løbet af 52-ugers observationsperioden. Patienter analyseret med oral (n = 49) eller SC MTX (n = 157) var justeret i forhold til alder, køn, vægt, talje-hofteforhold, sygdomsvarighed, en positiv familiehistorie af psoriasis, en bekræftet diagnose af PsA og samtidig neglepsoriasis.

Den gennemsnitlige baseline PASI var 20,2 (oral MTX) og 18,6 (SC MTX), og baseline Dermatology Life Quality Index (DLQI) var henholdsvis 9,8 og 11,8 . Patienterne var biologisk naive bortset fra en patient i SC MTX-gruppen; 42,9 procent i den orale MTX og 45,9 procent i SC MTX-gruppen havde tidligere modtaget ikke-biologisk systemisk terapi - for det meste fumarsyreestere. Absolutte og relative PASI-outcomes blev sammenlignet i uge 12 og 52 som observeret. Og patienter, der stoppede MTX-behandlingerne eller ikke deltog i follow-up gennem observationsperioden, blev betragtet som ikke-responderende.

Blandt moderate patienter faldt gennemsnit ± SD PASI-værdier med SC (oral) MTX fra 14,0 ± 2,9 (14,8 ± 2,8) ved baseline til 4,3 ± 4,2 (5,0 ± 3,8) i uge 12 og 3,3 ± 3,7 (4,4 ± 4,0) i uge 52 og blandt svære patienter fra 28,2 ± 9,5 (30,5 ± 9,7) ved baseline til 6,9 ± 7,3 (15,6 ± 14,9) ved uge 12 (p <0,05) og 6,9 ± 7,8 (6,6 ± 5,9) i uge 52 (som observeret). DLQI 0/1-resultater fulgte generelt PASI 90-resultater og blev opnået med 40,9 procent/ 33,3 procent hos moderat og med 42,2 procent/ 31,3 procent hos svære patienter i henholdsvis uge 52 (NRI) med SC / oral MTX (ikke signifikant).”

Om de mest almindelige årsager til at stoppe MTX-behandlingerne i løbet af den 52 uger lange observationsperiode, uanset om disse var oralt eller subkutant administreret, skriver Reich:

”Det var sikkerhedsårsager [n = 8/49 (16,3 procent) for oral MTX og 7/157 (4,5 procent) for SC MTX] og opnåelse af hudclearance [n = 1/49 (2,0 procent) for oral MTX og n = 6/157 (3,8 procent) for SC MTX].”

Stabilt langtidsrespons

Der er ifølge Reich tale om en "lille, stringent undersøgelse", som understøttes af tidligere fund fra en retrospektiv undersøgelse i at fremhæve ​​SC MTX i forhold til oral MTX.

"Vi tager de højere PASI 50 / PASI <5 responsrater i uge 12 observeret med SC MTX som bevis for en hurtigere reaktion. Desuden leverede SC MTX et mere stabilt langtidsrespons som angivet ved den numerisk højere PASI 90-responsrate sammenlignet med oral MTX i uge 52. Denne PASI 90-responsrate på 29 procent (NRI) svarede til PASI 90-responsraten på 27 procent (NRI) observeret i uge 52 i METOP-studiet, hvilket er betryggende i lyset af potentielle forskelle mellem kliniske forsøg og patientpopulationer i den virkelige verden,” konkluderer artiklen. 

Kristian Reich peger i studiet desuden på, at tidligere indirekte sammenligninger, men også direkte head-to-head forsøg med methotrexat overfor adalimumab, infliximab og ixekizumabsåvel indikerer lavere effektivitet ved anvendelse af methrorexat sammenlignet med biologiske behandlinger.

”Men,” anfører han: ”Komperatorstudierne blev alle udført med oral MTX og kan derfor være suboptimale sammenlignet med subkutan administration”.

Nyt Lilly-præparat ligner en kur mod type 2-diabetes

En ugentlig behandling med en høj dosis af tirzepatid (15 mg) giver et stort vægttab og normaliserer langtidsblodsukkeret hos en stor del af overvægtige med type 2-diabetes efter bare 40 og 52 uger, viser resultater fra to fase III-studier. 

Professor: OECD overdriver diabetes i Danmark

Over otte procent af den voksne danske befolkning har nu en diabetesdiagnose, ifølge en ny rapport fra OECD. Hermed har Danmark indtaget en femteplads i Europa i forhold til andelen af befolkningen med diabetes. Heldigvis skyder OECD’s rapport langt over mål, vurderer danske forskere.

DES: Sensorbaseret glukosemåling bør tilbydes flere

Alle med type 1- og type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og behandles på sygehus, bør få sensorbaseret glukosemåling, melder Dansk Endokrinologisk Selskab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo