Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Creme med delgocitinib virker effektivt og hurtigt mod atopisk eksem

AAD: JAK-hæmmeren delgocitinib er oprindelig udviklet af Leo Pharma til brug mod kronisk håndeksem, men nu viser den sig også at have en hurtig og tydelig dosis-respons-effekt ved topikal administration mod atopisk eksem over hele kroppen.

Eksemcremen har desuden en meget favorabel sikkerhedsprofil.

Det viser resultaterne af et klinisk fase IIb-studie, som blev præsenteret på weekendens AAD VMX 2021-kongres af læge Jonathan Silverberg fra The George Washington University School of Medicine and Health Sciences in Washington, DC.

Der er tale om et randomiseret, dobbelt blindet, vehikel-kontrolleret, multicenter forsøg (LP0133-1275), der tester fire koncentrationer af delgocitinib i parallelle grupper af 251 voksne personer med atopisk eksem. Patienterne blev randomiseret 1:1:1:1:1 til to daglige applikationer med creme indeholdende 1, 3, 8 og 20 mg/g delgocitinib samt vehikel alene. Patienternes Eczema Area and Severity Index (EASI) score blev opgjort hver eller hver anden uge i otte uger. Det primære endepunkt var ændring i EASI score, og de to vigtigste sekundære endepunkter var andel patienter med mindst 75 procent reduktion i EASI (EASI-75) score samt et valideret Investigator Global Assessment (vIGA) score på 0 eller 1 og en forbedring på mindst to trin.

Alle doser delgocitinib gav større forbedring i EASI score end vehikel alene allerede efter en uge. Efter otte uger havde den højeste dosis på 20 mg/g klart den bedste effekt på -7,6, mens de øvrige doser lå på -4,9 til -5,8 og vehikel alene på -1,9. Det samme mønster tegnede sig for EASI-75, hvor den højeste dosis på 20 mg/g allerede efter en uge havde signifikant højere responsrate i forhold til vehikel alene. Efter otte uger var der en tydelig dosis-respons effekt over hele spektret af doser med en responsrate på 66 procent for 20 mg/g til 20,8 procent for vehikel alene. Lignende positive og dosis-afhængige effekter sås for vIGA og for reduktion af kløe. For kløe blev symptomerne opgjort dagligt de første 14 dage, og her sås en signifikant reduktion i forhold til vehikel alene allerede efter to dage for de tre højeste doser.

Der var til gengæld ingen dosisafhængig effekt, når det kom til bivirkninger, idet alle doser af delgocitinib havde færre samlet antal bivirkninger (TEAE) end vehikel alene. Derudover var der flere patienter blandt vehikel alene-gruppen, der måtte trække sig fra studiet på grund af bivirkninger, end i alle de fire delgocitinib-grupper tilsammen.

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, tildelte i august 2020 delgocitinib fast track-særstatus til behandling mod kronisk håndeksem. To måneder senere kunne Leo Pharma offentliggøre positive resultater i et fase IIb studie, der undersøgte effekten af lægemidlet hos voksne med denne indikation. 

 

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo