Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA godkender Rinvoq mod moderat til svær AD

JAK-hæmmeren Rinvoq (upadacitinib) godkendes til voksne og børn fra 12 år med moderat til svær atopisk eksem. Forskerne bag et nyt Rinvoq-studie vurderer samtidig, at behandlingen vil hæve barren for behandlingsmål for patienter med AD.

Rinvoq har i et fase III-studie med 2.500 unge og voksne AD-patienter vist hurtig og signifikant forbedring af udslæt og kløe sammenlignet med placebo, og i et netop publiceret head to head studie med knap 700 patienter, det såkaldte Heads Up-studie, har behandlingen også vist sig mere effektiv og hurtigere virkende end den biologiske behandling Dupixent (dupilumab). Forskerne bag sidstnævnte studie vurderer, at behandlingen vil hæve barren for, hvad man kan forvente sig ved behandling af AD.  

De fordelagtige resultater af Rinvoq i forhold til Dupixent blev først publiceret på baggrund af data fra 16 uger, og de er netop blevet bekræftet af 24 ugers data fra studiet. Overordnet viser studierne, at Rinvoq virker hurtigere og at patienterne hurtigere opnår klar hud.

Dermed er vejen banet for Rinvoq som det gode alternativ i behandlingen af patienter, der ikke får tilstrækkelig lindring fra hverken topisk medicin eller dupilumab, eller som har svært ved at bruge disse behandlinger. Brugen af Rinvoq forudsætter dog, at midlet ud over at blive godkendt af EMA også bliver anbefalet af Medicinrådet i  Danmark.

“Det er en utrolig lykkelig udvikling for patienter med atopisk dermatitis, at nye effektive systemiske lægemidler nu er tilgængelige. De åbner for en mere individuel patientbehandling, og giver helt nye muligheder for at nå behandlingsmål for alle patienter med AD,” siger dr. med. Tove Agner, klinisk professor ved Københavns Universitet og overlæge på Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Nogle af de nye lægemidler er allerede på markedet, og andre er hastigt på vej. Således blev dupilumab indregistreret herhjemme i 2018, og lægemidlet har, ifølge Tove Agner, været en ‘game-changer’ i behandling af AD - også selv om ikke alle behandlingsmål nødvendigvis nås.

“I år er den første JAK-inhibitor, baricitinib, blevet registreret i Danmark til behandling af AD, og nu foreligger der lovende resultater af behandling med en anden JAK-inhibitor, upadacitinib, hvor effekten er hurtigere indsættende og i aktuelle studie endog bedre end ved dupilumab,” siger hun og tilføjer, at klinikerne lige nu afventer at se langtids-bivirkningsprofilen og kontrolbehovet ved JAK-inhibitorer i klinisk brug til sammenligning med dupilumab.

Upadacitinib har hidtil været godkendt i Danmark til behandling af leddegigt, og har EU altså også godkendt stoffet til behandling også af AD.

Muligt nyt behandlingsbenchmark

Ifølge forskerne bag det nye studie kan især de relativt høje andele af patienter, som opnår EASI 90 og EASI 100 med Rinvoq komme til at markere et skifte i behandling af mennesker med AD. Et lignende skifte er de senere år set i behandlingen af psoriasis, hvor behandlingsmålet er gået fra at være en 75 procents forbedring i sværhedsgrad (PASI 75) til 90 og 100 procents forbedringer.

“I takt med at nye lægemidler mod psoriasis er blevet mere effektive er PASI 90 og PASI 100 blevet benchmark for systemiske behandlinger, og vi forventer at se en lignende tendens i AD-behandlingsbenchmark,” skriver forskerne.

Klar hud og mindre kløe

De nye resultater stammer som de tidligere fra Heads Up-studiet af upadacitinib, der har set på effekt og sikkerhed ved en dosis på 30 mg en gang dagligt sammenlignet med dupilumab 300 mg hver anden uge som monoterapibehandlinger til voksne med moderat til svær atopisk dermatitis.

Studiet, der er publiceret i Tidsskriftet JAMA Dermatology, viser, at andelen af patienter på upadacitinib som efter 24 uger opnåede EASI 75 var 64,2 procent mod 59,2 procent af dem på dupilumab. EASI 90 blev nået af 55,6 procent og EASI 100 af 27,3 procent af patienterne på upacitinib mod hhv. 47,6 procent og 13,1 procent af patienterne på dupilumab.

De mest markante resultater fra Heads Up-studiet er for det første, at Rinvoq efter en uges behandling reducerede kløen hos 31 pct. af patienterne sammenlignet med 9 procent i Dupixent-gruppen. For det andet at 44 procent af patienterne efter to ugers behandling opnåede EASI 75 mod 18 procent i Dupixent-gruppen. Og for det tredje at 28 procent af patienterne efter 16 uger opnåede klar hud og 61 procent næsten klar hud, mod henholdsvis otte procent og 39 procent i Dupixent-gruppen. Desuden havde patienterne på upadacitinib i uge 24 mindre kløe end dem på dupilumab.

I forhold til bivirkninger har upadacitinib i alle studier vist sig generelt sikkert og veltolereret. De mest almindelige bivirkninger er, ifølge studierne, acne for patienterne i upadacitinib-gruppen og konjunktivitis for dem i dupilumab-gruppen.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo