Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bimzelx viser gode langtidsresultater mod plaque psoriasis

EADV: Flere kliniske forsøg med i alt 1.789 patienter viser, at lægemidlet Bimzelx (bimekizumab) er sikkert og reducerer forekomsten af plaque psoriasis med mindst 90 procent hos næsten alle patienter i op til to år.

Bimzelx er et selektivt antistof mod de proinflammatoriske cytokiner IL-17A og IL-17F, som i august 2021 blev godkendt af EMA til behandling af svær plaque psoriasis. UCB Pharma står bag det nye biologiske lægemiddel, og i ni præsentationer ved EADV 2021 er der blevet fremlagt resultater fra flere af de kliniske fase II og III forsøg, som ledte til godkendelsen.

I forsøgene blev 320 mg Bimzelx givet subkutant hver fjerde uge indtil uge 16 og herefter hver ottende uge. Resultater af effekten blev angivet som andelen af patienter, der opgjort efter Psoriasis Area and Severity Index opnåede en forbedring på 90 procent (PASI 90) eller 100 procent (PASI 100). I et forsøg med voksne patienter med moderat til svær plaque psoriasis blev PASI 90 opnået hos 91,4 procent efter 16 uger, og denne effekt varede ved efter hhv. 56 uger og 104 uger hos 95,7 procent og 93,8 procent af patienterne. For PASI 100 var tallene for uge 16, uge 56 og uge 104 hhv. 62,9 procent, 81,4 procent og 79,1 procent.

Det blev også undersøgt, hvordan patienter reagerede ved at skifte til Bimzelx efter 24 ugers behandling med adalimumab (Humira), som er et antistof mod tumor nekrosis faktor. Her var effekten også høj og vedvarende, så PASI 90 var opnået hos omkring 98 procent af patienterne efter både et og to år, mens tallene for PASI 100 var omkring 80 procent. Nogenlunde samme resultater blev opnået hos patienter, som skiftede fra Stelara (ustekinumab), som er et antistof mod IL-12 og IL-23.

Til sammen omfattede kliniske forsøg 3.110 patient-år med eksponering for Bimzelx, og studierne dannede et solidt grundlag for at vurdere antistoffets sikkerhedsprofil.

Forekomsten af bivirkninger blev opgjort som EAIR (exposure-adjusted incidence rate) pr. 100 patientår. Her forekom bivirkninger af enhver slags med en EAIR på 202,4, mens alvorlige bivirkninger havde en EAIR på 5,9. Bivirkninger, som ledte til ophør af behandlingen, forekom med en EAIR på 3,8. De mest almindelige bivirkninger var infektioner i de øvre luftveje (14,5 procent) og oral candidiasis (7,3 procent).

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo