Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Psoriasis kan behandles effektivt med KOL-medicin

Lungemedicinen Daxas (roflumilast) bruges normalt til behandling af KOL, men virker også mod psoriasis, viser ny dansk forskning.

Behandling med KOL-medicinen roflumilast i 24 uger viser markant forbedring af psoriasispatienters hud og har en god bivirkningsprofil. Det viser ny dansk forskning, hvis resultater blev præsenteret på den amerikanske dermatologikongres AAD afholdt i New Orleans i marts. 

Studiet er et multicenter, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk forsøg, hvor forskerne har undersøgt, hvorvidt patienter med moderat til svær psoriasis opnåede reduktion af deres psoriasis sværhedsgrad ved behandling med roflumilast 500 mikrogram i tabletform i op til 12 uger sammenlignet med placebo og herefter uden placebo frem til uge 24. Studiet er netop publiceret i den videnskabelige database ScienceDirect. 

En af forskerne bag studiet er professor og overlæge ved Københavns Universitet og Bispebjerg Hospitals dermatologiske afdeling, Alexander Egeberg. 

Alexander Egeberg

“Roflumilast virker til psoriasis, og det virker bedre end placebo. Vi har ikke testet det mod andre lægemidler i dette studie, men det virker i niveau svarende til andre tilgængelige tabletbehandlinger og har en god bivirkningsprofil,” siger Alexander Egeberg. 

Oprindeligt KOL-medicin

Roflumilast er i familie med lægemidlet Otezla (apremilast), og begge lægemidler hører under gruppen phosphodiesterase-4 hæmmere. Derfor gav det mening at undersøge, om et medikament, som i flere år er brugt i behandlingen af lungesygdommen KOL, også virkede mod psoriasis.

“Roflumilast rammer nogle af de samme signalveje, som man ser ved psoriasis, men én ting er teori, og spørgsmålet var, om det virker i praksis, og om det er en sikker behandling,” siger Alexander Egeberg.

Og det ser det ud til, for undersøgelsen af effekten og sikkerheden ved behandling med roflumilast mod psoriasis har vist lovende resultater. Et af studiets endepunkter var PASI75 (en 75 procents reduktion i psoriasis sværhedsgrad). Cirka en tredjedel af patienterne, svarende til 35 procent, opnåede PASI75 efter 12 uger og knap 44 procent efter 24 uger. Allerede efter 12 uger var 61 procent i gennemsnit af psoriasis forsvundet. 

“Vi kunne se, at jo længere tid der gik, des flere opnåede effekt af behandlingen. I uge 24 var der mere end hver femte, der havde mere end 90 procents reduktion af psoriasis, og 9 procent havde slet ingen psoriasis tilbage,” siger Alexander Egeberg. 

Et alternativ til anden behandling

Nogle af patienterne oplevede løs mave og kvalme i begyndelsen af behandlingen, men bivirkningerne forsvandt efter en uges tid. Ifølge Alexander Egeberg var der flere gevinster at hente med roflumilast, og det kan være et godt alternativ til eksempelvis methotrexat, som ofte har mange bivirkninger.  

“Roflumilast er en tablet, der skal tages én gang om dagen i modsætning til indsprøjtninger. Vi fandt også, at patienterne havde en tendens til at tabe sig under behandlingen. Det er en fordel, der forbedrer deres generelle tilstand, da vi ved, at psoriasis ofte er associeret med overvægt og fedme,” siger Alexander Egeberg 

Psoriasis er også tæt forbundet med rygning, og da roflumilast er et lægemiddel, der oprindeligt er brugt i behandling af KOL, kan det også være med til at behandle sådanne følgesygdomme, lyder det fra Alexander Egeberg. 

En behandling, der kan nå langt ud

Roflumilast kan ikke kun vise sig at have en positiv effekt på eventuelle følgesygdomme, men også være godt for samfundsøkonomien. Roflumilast er et billigere alternativ og koster cirka 5 procent af, hvad nyere lægemidler til psoriasis gør. Det svarer ifølge Alexander Egeberg til omkring 400 kroner i måneden for en patient og koster omkring det samme som behandling med udvalgte psoriasis-cremer. Da roflumilast ligeledes er gået af patent i USA, er det ikke kun i Danmark, at prisen kan spille en rolle. 

Behandling af psoriasis med roflumilast vil være off-label, men har potentiale til at nå bredt ud og være et alternativ til eksempelvis methotrexat og faktisk også til biologiske lægemidler ifølge Alexander Egeberg. 

“Aktuelt er det kun de specialiserede afdelinger på universitetshospitalerne, der kan udskrive de biologiske lægemidler. Roflumilast har ikke det forbehold, og det kan gøre, at vi kan få et behandlingstilbud længere ud, eksempelvis til praktiserende speciallæger,” siger Alexander Egeberg. 

Forskningen af roflumilast er uafhængig af lægemiddelfirmaer og støttet af Herlev og Gentofte Hospital samt Kgl. Hofbuntmager Aage Bangs Fond, Psoriasisforeningens Forskningsfond, Fonden af familien Kjærsgaard, Sunds, Simon Spies Fonden og af CC. Klestrup og hustru Henriette Klestrups Mindelegat.