Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


Kvinder med psoriasis føder færre børn og har større risiko for tab under gravidtet 

Patienter med moderat til svær psoriasis har lavere fertilitetsrate og har let forhøjet risiko for at miste barnet undervejs i en graviditet sammenlignet med kvinder uden psoriasis. 

Det viser et populationsbaseret kohortestudie fra Storbritannien, der er publiceret i JAMA Dermatology

Studiet har benyttet sig af data fra 887 klinikker, der mellem 1998 og 2019 bidrog til databasen UK Clinical Practice Research Datalink GOLD database linket sammen med et fødselsregister og Hospital Episode Statistics. 

I alt 63.681 patienter med psoriasis og 318.405 matchende komparatorer blev inkluderet i analysen (median [IQR] alder, 30 [22-37] år). For hver kvinde med psoriasis udvalgte man fem komparatorer uden psoriasis. 

I studiet fandt man en lavere fertilitetsrate hos patienter med moderat til svær psoriasis (rate ratio, 0,75; 95% CI, 0,69-0,83).

Sammenlignet med kvinder uden psoriasis havde patienter med psoriasis en højere risiko for at miste undervejs i graviditeten (oddsratio, 1,06; 95 % CI, 1,03-1,10). 

Analysen viste dog ingen stigning i risikoen for prænatal blødning, svangerskabsforgiftning eller svangerskabsdiabetes.

Påvirkning på flere planer

Baggrunden for studiet er, at inflammatoriske og autoimmune sygdomme er blevet forbundet med negative graviditetsresultater. Blandt andet at proinflammatoriske cytokiner kan påvirke endotelceller og resultere i systemisk og placental vaskulopati. 

Psoriasis og dens behandling kan føre til en lavere fertilitetsrate og eksempelvis abort, af flere årsager. For det første kan psoriasis forårsage en ændring i kropsopfattelsen og er ofte forbundet med lavt selvværd og stigmatisering, hvilket kan påvirke det sociale liv. Derudover er usund livsstil, såsom rygning, og multimorbiditet, herunder depression og metabolisk syndrom, mere almindelig blandt patienter med psoriasis, hvilket også er forbundet med uønskede udfald i graviditeten.