Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fasenra viser gode resultater i opfølgende fase tre forsøg

På det netop afholdte ERS2018 offentliggjorde AstraZeneca nye resultater fra fase III forsøget BORA.

Studiet fremviste en en evaluering af præparatets sikkerhed efter længere tids behandling samt effekten af ​​Fasenra (benralizumab) som supplerende vedligeholdelsesbehandling hos patienter med svær eosinofil astma.

Deltagerne i BORA har tidligere deltaget i et af ​​firmaets to forløbende forsøg SIROCCO- eller CALIMA. 

BORA-forsøget blev sat i søen for at vise, om det er sikkert at behandle med Fasenra i mere end et år, og om det sker uden en øgning i frekvenserne af generelle eller alvorlige bivirkninger, ligesom studiet skulle afklare om effekten var vedvarende efter to års brug af præparatet. 

Deltagerne i BORA var alle rekrutteret fra et af AstraZeneca to foregående studier omfattende Fasenra nemlig SIROCCO- eller CALIMA, hvor deltagerne havde været i behandling med enten Fasenra (benralizumab) eller placebo, derfor havde de ved afslutning af BORA fået behandling i henholdsvis et eller to år.

”De patienter der tidligere fik placebo, blev skiftet til aktiv behandling, og det gør man for blandt andet at vurdere om senere opstart af behandling med Fasenra har betydning for effekten og også fordi de, der i første omgang fik placebo, generelt har et meget forståeligt ønske om også at komme i aktiv behandling,” pointerer klinisk professor fra Lungemedicinsk sektion på Hvidovre Hospital, Charlotte Suppli Ulrik og fortsætter:

”Den biologiske behandling er et fremskridt i behandlingen af svær eosinofil astma, og mange af patienterne har et godt respons på behandlingen, så antallet af akutte forværringer og behovet for prednisolon-behandling reduceres betydeligt.”

Med BORA studiet har forskerne blandt andet vist, at det var sikkert at fortsætte på Fasenra i mere end et år, ligesom studiet peger på, at der stadig er god effekt, efter patienten har været i behandling med præparatet i knap to år. Professor Charlotte Ulrik, som selv behandler patienter med svær eosinofil astma med biologiske lægemidler som Nucala (mepolizumab) og Cinqaero (reslizumab) kender både til BORA studiet og Fasenra, hun siger:

”Studiet viser, at Fasenra har en vedvarende effekt, ligesom resultaterne understøtter den behandlingsmæssige gevinst ved langvarig brug af præparatet til patienter med svær eosinofil astma.”

74 procent af deltagerne var exacerbationsfrie efter to års behandling

Studiet viser, at antallet af exacerbationer holdes nede ved brug af Fasenra. Det ser man på ”overlevelseskurven” over antallet af deltagere i forsøget, der ikke har haft exacerbation – og her er tallet 74 procent.

Det betyder, at de patienter med et blodeosinofil tal på 300 eller højere, som var i aktiv behandling i enten SIROCCO eller CALIMA og som fortsatte med Fasenra i BORA blev talt med i gruppen på de 74 procent, hvis de IKKE havde haft en exacerbation, mens forsøget pågik.

”Det vil altså sige, at efter at patienterne havde taget Fasenra i knap et år yderligere, er der 74 procent af dem, som fortsat ikke har haft en akut forværring,” uddyber professor Ulrik og peger på, at det er et højt antal deltagere, som er meget stabile på behandling med Fasenra.

”Man skal huske, at de, der deltog i studiet, havde haft mere end to exacerbationer i det seneste år, inden de gik ind i studiet,” pointerer Charlotte Ulrik og understreger dermed, at studiet dokumenterer sikkerheden og vedvarende effekt på eksacerbationer.

Fakta om BORA

  • Fasenra (benralizumab) blokerer effekten af eosinofile celler i patienternes lunger.
  • Deltagerne i BORA havde alle tidligere deltaget i enten SIROCCO eller CALIMA – nogle fik aktiv behandling, andre placebo.
  • Deltagerne havde et blodeosinofil tal på 300 eller derover og modtog Fasenra hver 8. uge i 56 uger.
  • Forbedringer af lungefunktion, af astmakontrol, astmarelaterede og generelle sundhedsrelaterede livskvalitets scorer blev opretholdt for patienter, der fik Fasenra kontinuerligt og blev forbedret for patienter, der tidligere fik placebo i SIROCCO eller CALIMA.
  • De mest almindeligt rapporterede bivirkninger (≥ 5 procent) i BORA var øvre luftvejsinfektion, forværret astma, hovedpine, bronkitis og akut bihulebetændelse.
  • Fasenra er AstraZenecas første biologiske præparat til behandling af svær eosinofil astma og er godkendt som vedligeholdelsesbehandling i Danmark, USA, EU, Japan og flere andre lande.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter