Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsminister afviser bekymrede læger i tilskudssag

Som seneste højdepunkt i den meget langvarige konflikt mellem bl.a. lungelæger og Lægemiddelstyrelsen omkring revurdering af tilskud til lungemedicin, er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu gået ind i sagen. Og hun giver ikke den lægefaglige del af debatten så meget som et halmstrå.

Ministeren mener, at lægerne vil kunne håndtere den fremtidige ændringer af recepter. En holdning som f.eks. Apotekerforeningen er uenig i.

Siden Lægemiddelstyrelsen tilbage i 2014 offentliggjorde, at tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL skulle revurderes, har lægemiddelvirksomheder, videnskabelige selskaber og patientforeninger gjort indsigelser mod de fire forslag, Lægemiddelstyrelsen gennem årene har præsenteret dem for.

Senest har bestyrelsen i Danske Lungelægers Organisation sendt en anke til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), hvor hun bedes om at udskyde implementeringen af de ændrede tilskudsregler. Bestyrelsen mener, at implementeringen er overordentlig uhensigtsmæssig og vil være til gene for patienter såvel som læger.

Den 19. november 2018 ændrer Lægemiddelstyrelsen tilskuddet til nogle typer medicin mod astma og KOL. En ændring som ifølge flere lungemedicinere og speciallæger vil bringe udfordringer med sig, da det offentliges tekniske system ikke understøtter implementeringen. Derfor har lægerne ikke på forhånd kunne se og vurdere patienterne og udskrive fremadrettet medicin til dem.

”Jeg forstår ikke, hvorfor man kan indføre tilskudsregler, der ikke er understøttet af det offentliges egen teknologi. Det virker ikke som om, at det er særligt gennemtænkt, selv om Lægemiddelstyrelsen muligvis har lavet ændringerne i den bedste mening,” har speciallægekonsulent på Klinik for Allergi ved Gentofte Hospital, praktiserende speciallæge og bestyrelsesmedlem i Danske Lungelægers Organisation, Holger Mosbech tidligere udtalt til Medicinsk Tidsskrift.

Til udfordringen med den forestående implementering har sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) svaret bestyrelsen i Danske Lungelægers Organisation per brev – hun skriver blandt andet:

I begrunder jeres anmodning om udsættelse af de nye tilskudsregler med, at de varslede ændringer vil medføre unødig administration for lægerne, hvilket vil tage tid fra patientbehandlingen, og I anmoder om udskydelse indtil, der er fundet en systemteknisk løsning, der gør det lettere at håndtere ændring af recepter for de berørte patienter.

Og sundhedsministeren fortsætter:

”Udfordringerne er (således) ikke rejst som en problemstilling af hverken Lægeforeningen eller andre i forbindelse med de høringer, Lægemiddelstyrelsen har afholdt i det lange revurderingsforløb, hvor alle relevante aktører har haft mulighed for komme med tilkendegivelser. Dette kan ses som udtryk for, at aktørerne er vant til at håndtere disse håndholdte overgange.

Ministerens svar harmonerer ikke helt med det, tilskudskonsulent i Apotekerforeningen, Gitte Hessner, tidligere har sagt til Medicinsk Tidsskrift:

 ”Det er den problematik, vi har påpeget overfor Lægemiddelstyrelsen i alle fire høringssvar. Patienterne kommer i klemme, fordi de ikke kan få nye recepter, før ordningen er trådt i kraft,” forklarede Gitte Hessner tidligere. Hun sagde ligeledes:

”Det er rigtigt svært at være i god tid. Og selv om Lægemiddelstyrelsen siger, at man sagtens kan se patienterne på forhånd, hvad hjælper det så, når speciallægerne ikke kan udskrive de nye recepter.”

Hessner formodede allerede tilbage i september, at der vil komme en ophobning af kunder på apotekerne lige efter tilskudsændringerne er trådt i kraft - patienter som ikke kan få udleveret deres vanlige medicin, med det tilskud de plejer at få. 

Alligevel ser det ikke ud til, at hverken Lægemiddelstyrelsen eller Sundhedsministeriet vil vente med at implementere tilskudsændringerne, for som ministeren skriver:

Jeg har stor forståelse for jeres ønske om bedre systemunderstøttelse, men jeg finder imidlertid ikke grundlag for at udsætte ikrafttrædelsen af de varslede tilskudsændringer, som har haft en ikrafttrædelsesperiode på 5 måneder efter aftale mellem Lægemiddelstyrelsen og Lægeforeningen, Apotekerforeningen og Danske Patienter.

Et plaster på implementeringssåret kan være, at det ser ud til, at fremtidige implementeringer ikke skal igennem sammen udfordringer som denne, da man fra det offentliges side er i gang med at finde et løsning på dét, der ikke synes at være et decideret problem – sundhedsministeren skriver ligeledes i sit svar:

Jeg er dog glad for at kunne oplyse, at der er indledt et arbejde med at finde en systemteknisk løsning, der kan smidiggøre ændringer af recepter for berørte patienter. Jeres forslag vil således på den lidt længere bane kunne medvirke til en reduktion af lægers administration ved fremtidige lignende tilskudsændringer.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter