Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Genanvendelig inhalator lanceret på det danske marked

Mindre plastikspild, færre ture til apoteket og genanvendelighed i op til et halvt år er blandt fordelene ved den nye respimat, som Boehringer Ingelheim sendte i handlen først i marts.

Boehringer Ingelheim har videreudviklet RESPIMAT-inhalatoren, så den fremover kan bruges til seks patroner på hver en måneds holdbarhed - og altså med en holdbarhed på et halvt år. Man kan tilmed holde styr på, hvor længe man har haft sit device, da der på en etikette på inhalatoren kan markeres, hver gang en ny patron tages i brug. 

Respimaten fungerer på samme vis som engangsrespimaten med undtagelse af, at patronerne skal udskiftes. Det gør man ved at fjerne det klare bundstykke, placere patronen i inhalatoren, klikke patronen på plads og genmontere bundstykket.

Ydermere er der doseringsindikator på respimaten, således at man nemt kan følge med i, hvor mange doser der er tilbage i patronen, ved 10 eller færre doser bør patienten anskaffe sig en ny patron. 

Respimat i tre varianter

Respimaten kommer i tre varianter til patienter med KOL, nemlig Spiriva Respimat, Spiolto Respimat og Striverdi Respimat.

Førstnævnte er en symptomlindrende bronkodilatator til vedligeholdelsesbehandling af voksne med KOL samt supplerende vedligeholdelsesbehandling af patienter med svær astma. Respimaten afgiver i ét pust 2,5 mikrogram tiotropium – dagsdosis svarer til to inhalationer, som hver dag skal tages på samme tid. Det langtidsvirkende antikolinergikum blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin, og virker antagonistisk på muskarin M3-receptorerne i luftvejene, så den glatte muskulatur trækker sig sammen. 

I Spiolto respimaten indeholder et pust 2,5 mikrogram tiotropium (bromid) og 2,5 mikrogram olodaterol (hydrochlorid) – også denne inhalator bør bruges samme tid hver dag. Spiolto har klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med langtidsvirkende β2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) i monoterapi samt KOL-patienter i Gold gruppe D. 

Striverdi Respimat er ligeledes en bronkodilatator til vedligeholdelsesbehandling af patienter med KOL. Her er den daglige dosering 5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) fordelt på to pust á 2,5 mikrogram fra Respimat-inhalatoren. Der er klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.

Psoriasispatienter: Lægerne gør ikke nok for os

Et stort antal psoriasispatienter er plaget af træthed, smerter og psykologiske problemer i deres hverdag, og selv om problemerne er velkendte i sundhedsvæsnet, føler patienterne ikke, at lægen er interesseret i den del af deres sygdom.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter