Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Symbicort kan reducere astmaanfald hos patienter med mild astma

Nye data viser, at Symbicort reducerer astmaanfald hos patienter med mild astma, når den bruges som antiinflammatorisk lindring. Et nyt studie har vist en reduktion i antallet af astmaanfald set i forhold til den mest anvendte medicin på området.

De nye data fra ’Novel START’ - et åbent forsøg, der er designet til at afspejle virkeligheden, - har vist effekten af ​​Symbicort Turbuhaler (budesonid / formoterol) som en potentiel antiinflammatorisk lindring til personer med mild astma. Resultaterne er publiceret i New England Journal of Medicine og netop blevet præsenteret på American Thoracic Society 2019 International Conference.

Forsøget sammenlignede Symbicort Turbuhaler med to almindeligt anvendte medicinske behandlinger for personer med mild astma. I praksis bruger patienter typisk en korttidsvirkende beta-agonist (SABA) til at behandle deres symptomer, eller en daglig lavdosis kortikosteroid (ICS) vedligeholdelsesbehandling i kombination med SABA.

I dette forsøg blev patienter med mild astma randomiseret til at modtage enten A) albuterol (SABA), som de kunne tage efter behov, eller B) budesonid (ICS) plus albuterol efter behov eller C) Symbicort Turbuhaler anvendt som antiinflammatorisk behandling ved behov.

Symbicort Turbuhaler viste en 51 procent reduktion i antallet af årlige forværringer sammenlignet med albuterol. Der var ingen forskel i eksacerbationsraten mellem Symbicort Turbuhaler og den daglige behandling med budesonid plus albuterol på trods for en 52 procent reduktion i steroiddosis i Symbicort Turbuhaler.

Disse data understøtter resultaterne af SYGMA 1 og 2 studierne offentliggjort i maj 2018. 

Alex de Giorgio-Miller, Vice President, Respiratory, Global Medical Affairs, siger om studiet:

”Man regner med, at der er omtrent 176 millioner astmaanfald hvert år på verdensplan, og alle astmapatienter, uanset deres sygdoms sværhedsgrad, er i fare for alvorlige anfald. ’Novel START’-studiet demonstrerer effektiviteten af ​​Symbicort som en antiinflammatorisk behandling, der kan reducere risikoen for astmaanfald hos patienter med mild astma sammenlignet med den mest almindeligt anvendte astmabehandling til denne patientgruppe. I et forsøg, der afspejler virkeligheden, understreger data fra Novel START resultaterne fra SYGMA-forsøgene og bygger videre på den etablerede viden hos Symbicort mod moderat til alvorlig astma.” 

Alex de Giorgio-Miller bakkes op af professor Richard Beasley, direktør for Medical Research Institute of New Zealand, som siger:

”Anfald er en stor byrde ved mild astma, og SABA adresserer ikke den underliggende inflammation i sygdommen. Derfor har patienter med mild astma, der udelukkende tager SABA, større risiko for at få astmaanfald end dem, der er på en antiinflammatorisk behandling. Novel START viser, at Symbicort, der blev anvendt som en antiinflammatorisk behandling, er overlegen i forhold til ”ved-behov SABA” til forebyggelse af astmaanfald ved mild sygdom.”

Novel START blev udført af Medical Research Institute of New Zealand og er finansieret af  AstraZeneca og af Health Research Council of New Zealand.

Sikkerheds- og tolerabilitetsdata for Symbicort Turbuhaler efter behov var i overensstemmelse med den kendte profil af medicinen. De hyppigst rapporterede bivirkninger i Novel START-studiet var øvre luftvejsinfektion, nasopharyngitis og astma.

Ny dansk astmavejledning på trapperne

Efter de internationale guidelines for behandling af astma er blevet offentliggjort i løbet af sommeren, melder Dansk Lungemedicinsk Selskab ud, at der også er nye danske retningslinjer på trapperne.

Kvinders symptomer på KOL er anderledes

Længe har det heddet sig, at KOL var en mandesygdom, men det er en fordom, der er vigtig at komme til livs, for den hindrer sommetider lægen i at diagnosticere kvinder med KOL i tide.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter