Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ETHOS – triplebehandling holder exacerbationer i ave

For første gang sammenligner man i et studie ICS-LAMA-LABA-behandling med forskellige doseringer af inhalationssteroider contra LAMA-LABA behandling.

AstraZenecas fase III studie Ethos viser i tidsskriftet resiratoryMedicine positive resultater hos patienter med moderat til svær KOL, når de behandles med firmaets nye triple-kombinationsterapi Breztri Aerosphere.

Data viser, at Breztri Aerosphere med den almindelige dosis ICS (320 mcg budesonid) plus glycopyrronium (14,4 mcg) og formoterolfumarat (9,6 mcg) med statistisk signifikans reducerede frekvensen af moderate til svære exacerbationer hos patienterne, men også Breztri Aerospheres ”lillebror” med blot den halve mængde inhalationssteroider (160 mcg budesonid) viste en statistisk signifikant reduktion af ​​moderate til svære forværringer sammenlignet med Bevespi Aerosphere. 

”I virkeligheden er der ikke noget odiøst i, at den tre-stofs-behandling, AstraZeneca sender på markedet, viser bedre resultater, end deres to-stofs-kombinationsbehandling gør,” lyder det fra overlæge og specialeansvarlig på medicinske afdeling, Vejle Sygehus, Anders Løkke, som er utålmodig over den foreløbige mangel på konkrete tal fra studiet.

”Sagen er den, at de har testet den nye Breztri Aerosphere med to forskellige doser inhalationssteroider – og det er der, det bliver rigtigt interessant,” siger overlægen og fortsætter:

”For det første tror og håber vi på, at den mindste dosis ICS er ligeså effektiv, som den høje dosis er. Og det er derfor, vi venter med spænding på at få nogle konkrete tal fra studiet, som vi kan forholde os til. For det andet vil det også give mulighed for bedre at skræddersy behandlingen til den enkelte patient, når der er forskellige doser tilgængelige.”

Mindre steroid er godt for patienterne

Årsagen til at overlægen hepper på, at der kommer positive data, som bakker op om den Breztri Aerosphere med mindst inhalationssteroid er, at et lavere forbrug af ICS er til stor fordel for patienter med KOL.

”Hvis inhalatoren med 160 mcg budesonid er ligeså effektiv, som den med 320 mcg er, passer det fint i tråd med det, vi tror, og dermed vil vi kunne give lidt mindre steroid til patienter med KOL, så de ikke får bivirkninger af behandlingen såsom mundsvamp, lungebetændelse, blå mærker på huden med mere,” pointerer overlæge Løkke.

Ethos III holder spændingen

Indtil videre har AstraZeneca løftet sløret for, at der er en signifikant reduktion i moderate til svære exacerbationer hos deltagerne i studiet, og ellers ved vi, at Ethos III er et randomiseret, dobbeltblindet studie, som over 52 uger har vurderet effekt og sikkerhed i brugen af ​​Breztri Aerosphere hos symptomatiske patienter med moderat til svær KOL samt en historie med forværring i det foregående år.

Fra juni 2015 til juli 2018 blev 16.044 patienter screenet, og 8572 blev randomiseret. Foreløbig baseline-demografi viser, at 55,9 procent af patienterne havde oplevet ≥2 moderate til svære forværringer i det foregående år, 79,1 procent fik ICS-indeholdende behandling ved studiets begyndelse, og 59,9 procent havde blod-eosinol på ≥150 celler pr. mm3.

Forventningen er, at Ethos III vil præsentere data om exacerbationer og effekten på de 8572 randomiserede deltagere samt resultater fra sammenligning af ICS-LAMA-LABA-behandling med de to forskellige doser ICS contra LAMA-LABA.

Netop disse resultater håber Anders Løkke bliver præsenteret her sidst i september, når ERS’ årlige konference løber af stablen i Madrid, hvor overlægen ser frem til at få en detaljeret gennemgang af Ethos III resultater.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter