Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langvarig antibiotika-behandling kan hjælpe børn født med PCD

ERS: Behandling med en lav dosis af antibiotika (azithromycin) reducerer frekvensen af forværringer hos patienter med primær ciliedyskinesi (PCD). 

Det viser en undersøgelse, der i begyndelsen af oktober blev præsenteret (Abstrakt RCT5102) på årets ERS kongres i Madrid af Helene Kobbernagel, ph.d.-studerende og læge på BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet. 

PCD, der er en sjælden arvelig sygdom, påvirker mennesker fra fødslen og forårsager hoste, opbygning af slim i lungerne og hyppige bryst- og øreinfektioner, der kan føre til permanent lungeskade og høretab.

”Primær ciliedyskinesi er en alvorlig, kronisk tilstand, der begynder tidligt i livet og har tendens til at forværres over tid. Fordi det er en sjælden sygdom, mangler der gode beviser for, hvordan man skal behandle børn og voksne for at lindre symptomer og forhindre skader på længere sigt, ” forklarer Kobbernagel. 

Helene Kobbernagel og hendes kolleger ville se, om de kunne bruge det antibiotiske azithromycin som en slags vedligeholdelsesbehandling til at holde infektioner i ave i en længere periode og dermed forbedre symptomerne hos PCD-patienter.

”Vi ved, at azithromycin er effektivt til behandling af en række infektioner, som mennesker med PCD får, ligesom det har antiinflammatorisk virkning, det er enkelt at administrere, og så har det milde bivirkninger. Alle er vigtige overvejelser at gøre sig, når man beder børn og voksne om at tage et lægemiddel over en længere periode,” lyder det fra Kobbernagel.

”I studiet ville vi se, om azithromycin taget over en længere periode også kunne forhindre infektioner og reducere symptomer.”

Studiet inkluderede 90 patienter med PCD i alderen fra syv til 50 år, hvor omtrent halvdelen af patienterne fik antibiotika i seks måneder, mens de resterende fik placebo.

Patienter, der fik azithromycin, havde i gennemsnit 0,63 episoder med symptomer, der var alvorlige nok til at kræve behandling i studiets løbetid. Blandt dem der fik placebo, havde patienterne i snit 1,37 sådanne episoder. Det svarer til en reduktion på 50 procent af sygdomsforværringerne hos patienter i behandling med antibiotika. Denne patientgruppe også havde færre infektionsfremkaldende bakterier i deres sputumprøver. 

”Vores resultater viser, at azithromycin er sikkert for patienter med PCD, og ​​at det kan tilbydes som effektiv vedligeholdelsesbehandling, det mindsker dårligt helbred og hjælper børn og voksne med at komme videre med deres dagligdag,” siger Kobbernagel og peger på, at man er nødt til at forske i, hvorvidt det er sikkert at tage azithromycin i længere tid end seks måneder, og om det kan forhindre irreversibel lungeskade. 

Forskerne fandt ikke målbare forskelle i eksempelvis lungefunktion og hørelse, men de siger, at der kan være behov for en længerevarende undersøgelse for at se, om behandlingen har nogen effekt herpå.

Om primær ciliedyskinesi

PCD er en luftvejssygdom, der påvirker cilierne, som hos raske mennesker fører slim væk fra luftvejene og dermed hjælper med at fjerne bakterier og snavs.

Hos mennesker med PCD fungerer cilierne enten ikke ordentligt, eller også bevæger de sig slet ikke. Derfor kan slim og bakterierne ikke fjernes effektivt, hvilket efterlader menneskerne sårbare over for hyppige luftvejsinfektioner, men også næse, bihuler og mellemørene er udsatte for infektioner. I lungerne kan infektionerne forårsage irreversibel lungeskade, hvilket øger sandsynligheden for flere infektioner.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter