Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Rygeophør eller få daglige cigaretter hindrer ikke KOL

Et nyt amerikansk studie peger på, at selv ganske få daglige cigaretter påvirker rygernes lunger overraskende meget, ligesom tidligere rygere fortsat er i risiko for at udvikle KOL på trods af rygeophør.

Et nyligt publiceret studie i The Lancet Respiratory Medicine viser, at hverken tidligere rygere eller dem, som blot inhalerer en håndfuld cigaretter hver dag, kan se sig fri for potentielt at udvikle KOL, da deres lungefunktion fortsat er påvirket af rygningens sundhedsskadelige effekter.

”Selv om man ryger mindre end fem cigaretter om dagen, risikerer man at opleve et øget lungefunktionsfald, som ikke er langt fra det, man oplever, hvis man ryger mere end 30 cigaretter om dagen. Studiet viser altså, at der ikke er et niveau af rygning, der er acceptabelt for kroppen. Når man først bliver eksponeret for de skadelige virkninger, så er selv få cigaretter for mange,” lyder det fra Yunus Çolak, reservelæge, ph.d. og post doc. ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. 

I samarbejde med overlæge, professor, dr. med. Peter Lange har Çolak netop fået publiceret en kommentar til studiet i The Lancet Respiratory Medicine, hvori de blandt andet pointerer, at selv om man tidligere antog, at ex-rygere med tiden opnår et normalt aldersrelateret fald i lungefunktion målt som FEV1, peger data fra det seneste studie i en noget anden retning.

”Det ser ud til, at det accelererede lungefunktionsfald, der sætter ind, når man begynder at ryge, ikke forsvinder i takt med, at man bliver røgfri. Faktisk fortsætter faldet længe efter rygestoppet,” lyder det fra Yunus Çolak.

For selv om det accelererede lungefunktionsfald aftager efter et rygestop, kan man selv efter 30 år måle, at de tidligere rygere ikke er helt på niveau med dem, som aldrig har røget.

Få daglige cigaretter skader lungerne i stor stil

Og tror man, at få daglige cigaretter kan sikre mod et accelereret lungefald, må man tro om igen. 

”Det er et populært fænomen, at en del rygere skruer deres forbrug ned til en enkelt eller to daglige cigaretter for at reducere cigaretternes skadelige virkning, men det hjælper ikke. Studiet fra The Lancet Respiratory Medicine viser, at selv et lille antal daglige cigaretter kan give store skader på lungerne,” understreger Yunus Çolak og peger på, at forskellen i FEV1 faldet mellem dem der ryger 30 cigaretter om dagen og dem, der ryger mindre end fem daglige cigaretter bare er tre ml. pr. år. 

Resultater fra studiet viser blandt andet, at det accelererede fald i lungefunktionen ligger 11 ml. højere årligt hos rygere der forbruger 30 cigaretter dagligt i forhold til folk, der aldrig har røget. Samtidigt har rygere, der forbruger mindre end fem cigaretter dagligt, et fald på otte ml. årligt.

”Studiets resultater viser tydeligt, at der ikke er noget sikkert niveau for eksponering af tobaksrøg,” runder Yunus Çolak af.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter