Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Gravide med ukontrolleret astma risikerer at barnet skades

Kvinder med astma, der lider af alvorlige symptomer, mens de er gravide, står over for større risici for helbredsproblemer både for sig selv og deres babyer sammenlignet med kvinder med velkontrolleret astma.

Det viser en undersøgelse, offentliggjort i European Respiratory Journal, der inkluderede data for mere end 100.000 graviditeter, hvor kvinder med astma, der oplevede svære symptomer, var mere tilbøjelige til at lide af højt blodtryk (graviditetsinduceret hypertension) og den potentielt alvorlige tilstand præeklampsi. 

Den viste også, at babyer, der blev født af kvinder, som havde astmaanfald, var i større risiko for at have en lav fødselsvægt eller blive født for tidligt eller med en medfødt abnormalitet, såsom hjertefejl eller læbespalte. Børnenes risiko for at få astma og lungebetændelse var også højere i de første fem leveår. 

Forskerne siger, at disse fund er vigtige, fordi det er kendt, at en stor del af kvinder med astma formindsker eller holder op med at tage astmamedicin under deres graviditet.

Forskningen blev ledet af Dr. Kawsari Abdullah, stipendiat ved Børnehospitalet i Ontario, Research Institute i Ottawa, Canada. Mens han gennemførte undersøgelsen, arbejdede Dr. Abdullah på The Hospital for Sick Children (SickKids) i programmet Child Health Evaluative Sciences (CHES) i Toronto. 

”Astma er den mest almindelige kroniske sygdom hos gravide - den rammer otte–13 procent gravide kvinder på verdensplan. Hvis astma kontrolleres dårligt, kan patienter lide af alvorlige symptomer som vejrtrækningsproblemer, hoste eller følelse af åndenød eller spænding. Tidligere forskning har vist, at en ud af hver tredje gravide med astma vil have alvorlige symptomer, så vi er nødt til at forstå, hvad sygdommen betyder for kvinder og for deres babyer, ” lyder det fra Dr. Kawsari Abdullah. 

Dr. Abdullah og hendes kolleger studerede 103.424 graviditeter hos 58.524 kvinder med astma, der boede i provinsen Ontario i Canada mellem april 2003 og marts 2012, heriblandt 4.455 graviditeter hos 2.663 kvinder, der oplevede svære symptomer, mens de var gravide. Det betyder, at de enten besøgte deres læge mindst fem gange på grund af deres astmasymptomer, eller tog på akutafdelingen eller blev indlagt for astma mindst en gang under graviditeten.

De sammenlignede gravide med astma, der havde oplevet svære symptomer, med gravide, hvis astma var godt kontrolleret. De fandt, at de, der havde astmaanfald, var omkring 30 procent mere tilbøjelige til at lide af præeklampsi og omkring 17 procent mere tilbøjelige til at lide af højt blodtryk under graviditeten.

Resultaterne viste, at babyer født af mødre, der havde astmaanfald, mens de var gravide, var ca. 14 procent mere tilbøjelige til at have en lav fødselsvægt, omkring 14 procent mere tilbøjelige til at blive født for tidligt og omkring 21 procent mere tilbøjelige til at få en medfødt abnormalitet. 

Børns risiko for at udvikle astma frem til fem års alder var 23 procent højere, hvis deres mor havde oplevet svære astmasymptomer i graviditeten, og deres risiko for lungebetændelse var omkring 12 procent højere.

”Det er den største undersøgelse, der ser på risiko forbundet med svære astmasymptomer i graviditeten, og det er også den første, der viser de langsigtede virkninger på børn op til fem års alderen. Vores resultater styrker data fra mindre undersøgelser om, at ukontrolleret astma kan være dårligt for mødre og deres babyer. Næsten 40 procent af gravide kvinder mindsker eller holder op med at tage astmamedicin, fordi de er bange for, at det kan være skadeligt for deres ufødte babyer. Imidlertid viser vores undersøgelse, at alvorlige astmasymptomer udgør en større risiko for mor og baby,” siger Dr. Teresa To, seniorforsker i undersøgelsen og seniorforsker ved SickKids – hun fortsætter:

”Denne undersøgelse forklarer ikke, hvorfor astmaanfald bidrager til alle disse sundhedsmæssige problemer, men den sandsynlige mekanisme er reduceret iltforsyning til moren og derfor også til babyen i livmoderen.”

Novos orale diabetesmiddel godkendt i EU

Rybelsus (oral semaglutid) fra Novo Nordisk har fået markedsføringstilladelse af Europa-Kommissionen til voksne, med dårligt kontrolleret blodsukker som et supplement til diæt og motion.

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter