Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor stigning i NIV-hjemmebehandlinger sprænger budgetterne

Hjemmebehandlingen NIV (Non Invasiv Ventilation) tilbydes et stigende antal patienter, hvilket sidste år resulterede i, at Herlev og Gentofte Hospital allerede i september overskred budgettet for netop denne behandling.

I Region Hovedstaden står Herlev og Gentofte Hospital for behandling af de patienter med KOL, der har behov for hjemmebehandling med NIV (Non Invasiv Ventilation). Og for bare tre år siden var mellem 25-30 patienter med KOL i hjemmebehandling med NIV for i regionen mens der i øjeblikket er knap 110 patienter tilknyttet Herlev og Gentofte Hospital (HGH) for at modtage selvsamme behandling.

Den voldsomme stigning i antallet af NIV-patienter kan ifølge Jon Torgny Wilcke, overlæge på medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital og specialist udi NIV-hjemmebehandling af patienter med KOL samme sted, tilskrives flere årsager.

”Stigningen i antallet af patienter skyldes, at flere patienter henvises fra regionens øvrige lungeambulatorier, da der siden 2016 er kommet større evidens for behandlingen. Desuden har Gentofte Hospital gjort et stort arbejde med at oplyse om hjemme-NIV og effekten heraf. Ligesom lungemedicinske læger og sygeplejersker er blevet mere opmærksomme på de patienter, der potentielt kan have effekt af behandlingen, og sender dem videre til vores afsnit,” lyder det fra overlæge Wilcke.

Det øgede antal patienter har ført til højere udgifter til hjemme-NIV for HGH med sig, reelt var der tale om en så betydelig stigning, at behandlingen i september sidste år overskred budgettet, hvorefter afsnitsledelsen måtte melde ud, at man ikke længere kunne tage patienter i behandling, der ikke allerede var i gang med et forløb. 

Et problem som blev vendt på møde i SFR-Lungesygdomme, hvor det blev diskuteret, om behandling af patienter bør vedblive centralt i HGH eller måske decentraliseres, således af regionshospitalernes lungeafdelinger hjemtager de patienter, der oprindeligt blev tilset på deres lungemedicinske afdelinger.

Anbefaler at behandlingen forbliver centraliseret

Specialisten er ikke udtalt begejstret for en decentralisering, og det var heller ikke det, anbefalingen fra SFR-Lungesygdomme lød på. Uden at tage højde for økonomien der fulgte med det stigende antal patienter, anbefalede SFR ud fra faglige kvaliteter, at man fastholder funktionen i et center, såfremt kapaciteten er på nuværende niveau (85 patienter[1]). Desuden lægges der op til, at man ved en betydelig øget patienttilgang, kan genoptage spørgsmålet om organisering på ny. Ifølge SFR-Lungesygdomme vil 150 patienter volumenmæssigt kræve, at funktionen deles mellem to centre.

”Man bør huske på, at det er en kompliceret og højtspecialiseret behandling til forholdsvis få patienter, og derfor skal den naturligvis varetages af dem, der har kompetencerne,” pointerer Jon Torgny Wilcke, som ikke står alene med sin holdning. Hans kollega, Simone Küchen - der er klinisk ansvarlig overlæge i Respirationscenter Øst, hvor andre ikke-KOL lungesyge behandles med hjemme-NIV - bakker op om Wilcke:

”Ud fra min erfaring mener jeg helt personligt, at behandling med hjemme-NIV til patienter med KOL bør varetages af specialister inden for KOL, fordi behandling med hjemme-NIV hos svært syge patienter med KOL bare en lille del af den samlede KOL-behandling,” pointerer Simone Küchen og fortsætter:

”Men jeg vil være meget forsigtig i forhold til at uddelegere behandlingen til flere lungemedicinske afdelinger, for selv om de fleste lungemedicinske afdelinger har erfaring med NIV, er det behandling af akutte patienter og akutte problematikker som eksempelvis exacerbationer, de har erfaring med, mens erfaringen inden for hjemme-NIV er lig nul.” Küchen minder samtidigt om, at der er stor forskel mellem akut NIV-behandling og hjemme-NIV behandling. 

”Derfor er det meget vigtigt, at det er lungemedicineren med erfaring udi behandling med hjemme-NIV, der tager sig af de her svært syge patienter med KOL. Desuden er patientgruppen af hjemme-NIV patienter med KOL ikke særlig stor, så det er ikke nemt at samle ordentlig erfaring med hjemme-NIV ude på de lungemedicinske afdelinger. Derfor mener jeg, at det giver god mening at holde behandlingen på få hænder,” understreger Küchen.

Jon Torgny Wilcke peger endvidere på, at der er fornuft i at fastholde behandlingen centralt, da man ellers vil miste den vigtige erfaring, ligesom forskning i hjemme-NIV er mere tilgængelig, og udvikling af smartere og billigere ambulant opstart af hjemme-NIV behandlingen, giver større muligheder, hvis det er centraliseret med et større antal patienter. Desuden er der økonomisk ræson i en sådan beslutning.

Betragtelig besparelse at behandle med hjemme-NIV

For ifølge overlæge Wilcke sparer Herlev og Gentofte Hospital på den lange bane, hvis man beslutter at holde behandlingen inhouse, da NIV-hjemmebehandling af patienter med KOL, sparer hospitalet for nogle meget dyre indlæggelser i denne patientgruppe. 

”Besparelsen ved at give hjemmebehandling med NIV er enorm. For med NIV-hjemmebehandling vil man kunne holde nogle af de svært syge patienter med KOL fra indlæggelser, der ofte løber op i 120.-140.000 kr. pr. patient pr. år. Besparelsen er stort, særligt når man ser på, at NIV-hjemmebehandling ikke kræver mange ressourcer, for mens opstarten koster omkring 28.000-30.000 kr., er den årlige udgift herefter omtrent 7.000 kr. pr. år.,” forklarer overlæge Wilcke og minder om, at effektiv hjemmebehandling med NIV vigtigst af alt forbedrer overlevelse og livskvalitet, hvis arteriel CO2 reduceres.

[1] De 85 patienter svarer ifølge Wilcke ca. til afdelingens antal NIV-patienter, når Region Sjællands patienter, der i øjeblikket bliver behandlet på HGH, tilbageføres.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter