Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserFlere behandlingsmuligheder til patienter med svær astma

Professor Charlotte Ulrik glæder sig over Medicinrådets godkendelse af dupilumab (Dupixent) til behandling af patienter med svær astma, fordi der dermed er blevet flere behandlingsmuligheder at vælge mellem for specialisterne.

Tidligere var lægemidlet alene markedsført i Danmark til behandling af svær atopisk dermatitis, men med præparates nye indikation får astmaspecialisterne flere behandlingsvalg på den hylde, de vælger præparater fra, når patienter med svær eosinofil astma/type-2 astma skal behandles.

”Det er rigtigt godt at have flere biologiske lægemidler med forskellige angrebspunkter at vælge imellem. Det betyder, at vi bedre kan vælge den rigtige behandling til den enkelte patient med svær astma,” lyder det fra Charlotte Ulrik, professor, overlæge og ekspert i behandling af patienter med svær astma på Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital.

Dupilumab hæmmer IL-4 og IL-13 (eller IL-4 recepter alfa blokker), hvilket er et andet target, end de øvrige biologiske lægemidler på markedet, nemlig Fasenra (benralizumab), Cinqaero (reslizumab), Nucala (mepolizumab) og Xolair (omalizumab), hvoraf benralizumab, reslizumab og mepolizumab er rettet mod humant IL-5, mens omalizumab binder sig til humant immunglobulin E (IgE).

”Vi har længe haft præparater, som hæmmer IL-5 og IgE, så der har i nogle år været forskellige muligheder med hensyn til behandlingsvalg og virkningsveje. Men med godkendelsen af dupilumab til behandling af patienter med svær astma, har vi endnu et lægemiddel tilgængeligt - tilmed et, der har et andet angrebspunkt. Desuden har dupilumab indikation til behandling af atopisk dermatitis – og det sammen med svær nasal polypose, som dupilumab også er godkendt til af EMA, lider en del af vores patienter også af,” pointerer professor Ulrik og peger samtidigt på, at en sidegevinst ved Medicinrådets godkendelse af dupilumab potentielt kan være, at de dyre biologiske lægemidler falder lidt i pris. 

”Når vores patienter med svær astma starter op i biologisk behandling, er den aktuelle retningslinje, at hovedparten skal i behandling med Nucala, fordi det er det billigste præparat på markedet, og det skal vi også have i mente. Derfor kan endnu en behandlingsmulighed styrke konkurrencen og have betydning for prisen på biologiske behandlinger fremadrettet,” siger Charlotte Ulrik, der ligeledes er tilfreds med, at dupilumabs godkendelse til behandling af astmapatienter sikrer hende lidt mindre papirarbejde i hverdagen. 

”Det forholder sig sådan, at jeg faktisk har behandlet astmapatienter med dupilumab i flere år. MEN det har været patienter, der samtidigt har haft atopisk dermatitis,” sige Charlotte Ulrik, der har måtte søge om særlig bevilling til at behandle denne patientgruppe med dupilumab, inden Medicinrådets nylige godkendelse.

Skal patienter skifte til Dupixent

At Charlotte Ulrik ligefrem vil revurdere nogle af sine patienters medicinering og skifte dem fra en biologisk behandling og over på dupilumab efter Medicinrådets godkendelse, tror hun ikke, med mindre andet taler for det. Ligesom hun heller ikke forventer en drastisk stigning i antallet af patienter med svær astma, som får ordineret dupilumab eller andre af de biologiske præparater.

De patienter der må have behov for biologisk behandling – og som kan komme i betragtning hertil, vil ifølge professoren løbende blive henvist til landets klinikker for svær astma og sat i behandling, men en voldsom ekspansion i antallet vil der ikke forekomme i forbindelse med, at dupilumab nu kan ordineres til patienter med svær astma. Alligevel er Ulrik glad for Medicinrådets ændring af Dupixents indikation: 

”Det er klart, at hvis en patient har en svær relevant komorbiditet, vil det også være med i mine overvejelser, når jeg skal vælge en biologisk behandling, ligesom det er muligt, at jeg skifter patienter til behandling med dupilumab, hvis de ikke responderer, som jeg forventer på en andet biologisk behandling. Og her må det også tages i betragtning, at vi også har igangværende lægemiddelafprøvninger, med andre biologiske lægemidler, blandt andet benralizumab, hvor der er observeret særdeles god effekt på nasal polypose,” siger professor Charlotte Ulrik og forklarer, at de biologiske behandlinger, der angriber T2 inflammation, også virker på næsepolypperne, hvis patienterne har dem.

”Men ligesom det skal være den ”rigtige” type astma i lungerne, skal det også være den ”rigtige” type polypper i næsen,” understreger professoren og tilkendegiver, at der til gengæld ingen overvejelse er, når astmapatienten samtidigt lider af atopisk dermatitis: 

“Effekten af dupilumab på atopisk dermatitis er meget overbevisende, så hvis patienten også har atopisk dermatitis, er det klart, at det vil trække i retning af, at det bliver Dupixent, jeg vil vælge til behandling af den patient. 

Hjemmebehandling kontra behandling på klinik

Til gengæld er professoren ikke meget for at overlade behandlingen fuldstændigt til sine patienter, således at de får mulighed for selv at skulle injicere medicinen i eget hjem.

”Det gælder for alle de patienter, vi har i biologisk behandling for astma. På vores klinik er holdningen, at når man sætter en svært syg astmapatient i medicinsk behandling til en årlig pris på omtrent 100.000 kr., vil vi gerne holde fast i, at patienterne kommer forbi med regelmæssige mellemrum og får målt deres lungefunktion, vurderet symptomer, eventuelle bivirkninger osv.” lyder det fra professoren, som peger på, at i den forbindelse bliver patienter i behandling med dupilumab nødt til at møde oftere frem i klinikken, da præparatet skal gives med 14 dagens mellemrum. Det er en mulig ulempe i forhold til nogle af de øvrige biologiske behandlinger, hvor man kan nøjes med at kigge forbi den svære astma-klinik hver ottende uge.

Om lægemidlet dupilumab

Dupilumab er et monoklonalt antistof rettet mod interleukin 4-receptor underenhed alfa (IL-4Rα). Det er indiceret som tillæg til vedligeholdelsesbehandling til voksne og unge fra 12 år med svær astma med type 2-inflammation, karakteriseret ved forhøjet eosinofiltal i blodet og/eller forhøjet FeNO, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med høj dosis inhalationssteroid plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.

Medicinrådet anbefaler dupilumab til:

  • patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet eosinofiltal.
  • patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved allergi og samtidig forhøjet eosinofiltal eller karakteriseret ved allergi og samtidig forhøjet FeNO.

Derimod anbefaler Medicinrådet ikke dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet FeNO uden samtidig eosinofili og uden samtidig allergi. Effekten af dupilumab i denne population er ikke veldokumenteret.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter