Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Biologisk medicin: Livsforandrende for børn og unge med svær astma

Hvert år har Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt ca. 3500 kontakter med børn og unge op til 18 år med astma eller allergi.

"De fleste af vores patienter bliver velbehandlet på traditionel behandling med f.eks. inhalationssteroider," siger ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt Thomas Houmann Petersen.

"Men en lille gruppe lider af meget svær astma, og konsekvenserne for deres helbred og livskvalitet er meget alvorlige. Disse børn og unge har vi ikke haft en god behandling til før, og for dem er udviklingen indenfor biologiske præparater et meget stort fremskridt," siger han.

De biologiske præparater med flere forskellige virkemåder, som er blevet tilgængelige, er sammen med udsigten til, at der kommer flere nye til, ifølge Thomas Houmann Petersen perspektivrigt for de patienter, der ikke responderer på anden behandling.

"Med flere muligheder for at individualisere behandlingen kan vi nu også hjælpe denne lille gruppe af børn og unge, som vi ellers har haft dårlige resultater med," siger han.

"Vi kan se, det hjælper, og at mange af disse patienter med biologiske præparater får det meget bedre. De indlæggelses ikke så ofte, får færre alvorlige vejrtrækningsproblemer og kan typisk trappes ned med steroidbehandling og klare sig med inhalationbehandling i stedet for systemisk behandling med piller. Biologisk medicin er dog ikke en mirakelkur, som gør patienterne symptomfrie. Mange vil i et eller andet omfang fortsat have brug for supplerende behandling, men der er ingen tvivl om, at det for de sværest ramte børn og unge gør en virkelig stor forskel.".

Astma er ikke bare astma

Hvert femte førskolebarn og hvert tiende skolebarn har astma, der er den hyppigst forekommende kroniske sygdom blandt børn og unge og årsag til flest indlæggelser på pædiatriske afdelinger, og astma udgør et bredt spektrum af subdiagnoser. Hos nogle patienter er symptomerne lettere og kan forholdsvist enkelt afhjælpes. Hos andre er symptomerne mere alvorlige.

"Nogle børn debuterer med astma i førskolealderen, andre senere. Nogle vokser sig helt fra sygdommen, mens andre tager den med sig ind i voksenalderen," siger Thomas Houmann Petersen.

"Langt de fleste børn og unge, vi ser her, kan vi behandle, så de kan leve et normalt liv med deres sygdom, men den lille gruppe børn og unge, der er hårdest ramt, er sværere at hjælpe. For dem indebærer sygdommen ofte hyppige indlæggelser, op til flere gange om måneden gennem mange år."

Behandlingstrappe

Når et barn eller en ung kommer første gang, vurderes astmaens sværhedsgrad. Diagnosen stilles på baggrund af sygehistorie, og for større børn over fem år desuden bl.a. af en lungefunktionsundersøgelse.

"Behandlingen er trappedelt og kan indledes med et diagnostisk behandlingsforsøg i to-tre måneder med fast inhalationssteroid kombineret med Beta₂ agonister efter behov," siger Thomas Houmann Petersen.

"Det er tilstrækkeligt for de fleste, men virker behandlingen ikke optimalt, går man videre til næste trin. Hjælper det heller ikke, kan vi behandle dem, der opfylder kriterierne, med biologiske præparater som f.eks. omalizumab og dupilumab. Disse børn med svære symptomer henviser vi til Hans Christian Andersen Børne- og Ungehospital, Odense, fordi opstart af behandling med biologiske præparater er højt specialiseret."