Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


DLS-formand: Her er highlights fra moppedrengen GOLD 2021

I de seneste GOLD-vejledninger 2021 er der i alt 244 nye referencer, ligesom tabeller er revideret og nye sætninger tilføjet. Og resultatet er ifølge formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab noget af en mobbedreng, som kan være lidt uoverskuelig at komme igennem.

152 sider. Så lang er den opdaterede 2021 guideline fra GOLD. Ifølge Ole Hilberg, klinisk professor i lungemedicin og overlæge ved Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus er GOLD 2021 blevet et værk i sig selv. 

”Det er et meget omfangsrigt værk, hvor man kan finde mange spændende ting – det er praktisk talt et leksikon om KOL,” lyder det fra Hilberg, som kan være en anelse bekymret for, om man reelt når hele vejen igennem teksten ude i almen praksis.

”Så må man ty til lommemodellen, der bestemt har potentiale,” pointerer overlægen.

Blandt de nye ”tiltag” i 2021 GOLD rapporten finder man en tilføjelse om triplebehandling LABA-LAMA-ICS og mortalitet. Her har de to store etårige randomiserede, kontrollerede studier Ethos og Impact vist ny evidens for reduktion i dødeligheden ved en fastdosis inhaleret triplebehandling sammenholdt med dobbeltbehandling med LABA-LAMA eller LABA-ICS. 

”Det var ikke i de primære men i de sekundære endepunkter i henholdsvis Ethos og Impact, at forskerne viste, at blandt særligt udvalgte patienter giver triplebehandling en højere overlevelse. Og det er sådan set derfor, at man bør udvælge de rigtige patienter til triplebehandling – og det er dem, der har mange exacerbationer og mange eosinofile,” forklarer Hilberg og peger altså på, at der er evidens for en fordelagtig effekt blandt de symptomatiske patienter med KOL, der er i behandling med fast dosis inhaleret triplebehandling. Hvorvidt andre undergrupper af patienter med KOL kan have samme effekt af triplebehandlingen, vil kræve mere forskning på området, skriver forskerne i GOLD 2021.

Hvornår påvirker blodeosinofile behandling med inhalationssteroider?

Også mængden af blodeosinofile er revideret i den nye 2021 GOLD rapport, hvor man peger på, at flere studier har vist, at blodeosinofile kan forudsige effekten af brug af ICS i kombination med almindelig vedligeholdelsesbehandling med LABA-LAMA og med sigte mod at forhindre fremtidige exacerbationer. 

I rapporten skriver eksperterne, at der er forhold mellem blodeosinofile og brug af inhalationssteroid, herunder at der er ingen eller ganske lille effekt registreret ved et lavt eosinofil antal, mens en trinvis stigende effekt er observeret ved højere blodeosinofile.

Modeldata indikerer, at behandling, som inkluderer ICS, har lille eller ingen effekt ved blodeosinofile < 100 celler/μL, og derfor kan denne grænseværdi bruges til at identificere patienter med en lav sandsynlighed for behandlingsfordele ved brug af inhalationssteroid. Grænseværdien for blodeosinofil > 300 celler/μL identificerer den øverste sammenhæng mellem eosinofile og ICS og kan bruges til at finde de patienter, som har den største sandsynlighed for at opnå fordele ved behandling med ICS.

Grænseværdien mellem < 100 celler/μL og > 300 celler/μL bør betragtes som et skøn og ikke som præcise værdier - og ud fra disse bør klinikeren ifølge GOLD2021 vurdere sandsynligheden for et fordelsagtigt respons ved at tilføje ICS til en behandling med LABA-LAMA. 

På den vis henviser GOLD 2021-rapporten til, hvordan blodeosinofil kan bruges som en biomarkør i forbindelse med den kliniske vurdering, når der træffes beslutninger vedrørende ICS-forbrug.

”I GOLD-rapporten peges der på, at spændet mellem 0,1 og 0,3 har betydning for, hvornår behandling med ICS har effekt. Vi sender vores nationale retningslinje i høring sidst i december – og den udkommer engang i foråret,” siger professor Hilberg og røber, at den danske guideline ikke har helt samme spænd som den internationale - det følger vi naturligvis op på hos Medicinske Tidsskrifter i foråret 2021.

Kighostevaccine, betablokkere og Covid-19

I den nye GOLD-rapport har forskerne også været omkring andre emner, blandt andet er der nu i teksten tilføjet oplysninger om CDC-anbefaling for Tdap (dTap/dTapa) vaccination mod kighoste blandt de voksne med KOL, der ikke har fået vaccinen tidligere i livet. 

Desuden er der tilføjet nyt under afsnittet om andre behandlinger, som potentielt kan reducere exacerbationer blandt patienter med KOL. Her står nu, at et randomiseret kontrolforsøg har vist, at beta-blokkeren metoprolol ikke udskyder tiden til den første exacerbation i forhold til placebo blandt patienter med KOL, der ikke havde indikation til brug af beta-blokkere. Der er altså ikke evidens for at beta-blokkere bør bruges til patienter med KOL uden hjerteproblemer.

Ydermere er der i 2021-rapporten tilføjet et separat kapitel om covid-19 og KOL. Herunder peger forskerne blandt andet på, at det ser ud som om, at SARS-CoV-2s spike-protein binder sig til receptoren ACE2 under virus’ binding til værtsceller, og at virus’ adgang også er faciliteret af det transmembrane enzym serine 2 (TMPRSS2). Netop forskelle i den måde, ACE2 og TMPRSS2 kommer til udtryk, kan potentielt have indflydelse på, hvordan man er udsat for SARS-CoV-2, samt hvilket forløb den enkelte får ved infektion af virussen. ACE2 mRNA receptoren er forhøjet ved KOL og kan muligvis påvirkes ved behandling med inhalationssteroid.

Samtidigt peger forskerne på, at der endnu ikke er evidens for, hvorvidt det at have KOL har indflydelse på ens risiko for at blive inficeret med SARS-CoV-2. Herhjemme har Hilberg set, hvordan billedet tegner sig: 

”Det gælder for hele landet, at der er færre, der har været indlagte med KOL, og færre der er døde med KOL i covid-perioden. De har isoleret sig så meget, at de ikke er blevet smittet med influenza eller andre infektionssygdomme,” lyder det fra professor Hilberg. 

Ganske få populationsstudier har vurderet risikofaktorerne for at blive testet positiv med covid-19, de fleste har kigget på patienter, der var henvist til test, eller som udviste symptomer – og de færreste studier indeholder information om komorbiditeter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo