Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Langvarig luftforurening er forbundet med astma blandt voksne

Et nyt dansk studie viser, at langvarig eksponering af luftforurening er forbundet med astma hos voksne, og her er NO2 mest relevant. Forskningen pegede samtidigt på, at vejtrafikstøj ikke alenestående var forbundet med forekomst af astma hos voksne.

Mennesker der over en lang periode eksponeres for luftforurening og vejtrafikstøj ser ud til oftere at udvikle astma end de, der ikke er udsat herfor i samme grad. Det peger studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Environment International, i retning af.

Forskerne undersøgte i studiet sammenhæng mellem langvarig eksponering for luftforurening og vejtrafikstøj med forekomst af astma blandt voksne på baggrund af, at luftforurening sandsynligvis er en risikofaktor for astma, ligesom nylige beviser antyder en mulig relevans af vejtrafikstøj. 

I den gennemsnitlige opfølgningsperiode på 18,6 år fandt forskerne, at 528 ud af 23.093 inkluderede deltagere havde haft første hospitalskontakt med astma som årsag hertil. Gennemsnitsalderen ved baseline var 52,8 (interval 43,9-91,0) år, og deltagere, der udviklede astma under opfølgningen, var i højere grad tilbøjelige til at være overvægtige eller svært overvægtige, rygere, bo i byområder og have højere luftforureningsniveauer ved hjemmeadresserne end deltagere, der ikke fik astma. 

Korrelationer med trafikstøj

Desuden var Pearson-korrelationer mellem vejtrafikstøj og luftforurenende stoffer varierede mellem 0,19 og 0,61, og forskerne observerede høje korrelationer mellem forskellige tidsvinduer for den samme eksponering (0,79-0,99). Korrelationerne mellem forskellige eksponeringer ændrede sig ikke over tid.

Desuden observeredes højere koncentrationer af fine partikler med diameter <2,5 μm (PM2,5) i det sydøstlige Danmark, mens NO2, NOog Lden (sammenvejning af støj i tidsperioderne dag, aften og nat, red.) var højere i byområder og PM10-koncentrationer var højere langs vest- og østkysten. Der var en konstant faldende tendens for alle luftforurenende stoffer i undersøgelsesperioden, mens vejtrafikstøjniveauer forblev stabile.

Resultaterne fandt forskerne ved analyser fra data indsamlet fra de 28.731 kvindelige sygeplejersker (alder> 44 år) fra den danske sygeplejerskegruppe, der blev rekrutteret i 1993 og 1999, til første hospitalskontakt for astma fra 1977 til 2015.

Forskerne estimerede årlige gennemsnitlige koncentrationer af partikler med en diameter på <2,5 µm (PM2) .5) siden 1990 og NO2 siden 1970 med det danske DEHM / UBM / AirGIS modelleringssystem og vejtrafikstøj Lden siden 1970 med Nord2000-modellen. Tidsvarierende Cox regressionsmodeller blev brugt til at forbinde luftforurening og støjeksponering med vejtrafik med forekomst af astma.

 

Dansk behandling for lentigo maligna flugter med nyeste erfaringer

EADV-Spring: Lentigo maligna (LM) kan behandles både kirurgisk og ikke-kirurgisk, og det kan være vanskeligt at vælge den mest hensigtsmæssige behandling. Valget afhænger blandt andet af læsionens lokalisering og patientens forventede levetid.

Resistente hudsvampe breder sig i Europa

Nogle patienter med hudsvamp får i dag en behandling, som ikke virker. Det kan skyldes en svampemiddelresistens, som formentlig er mere udbredt end hidtil antaget.

Probiotisk kost kan gavne HS-patienter

Ubalance i tarmens bakterier kan spille en betydelig rolle ved udviklingen af hudsygdommen Hidradenitis Suppurativa (HS). Det viser et studie, som blev præsenteret på EADV 2021 Spring Symposium i den forgangne weekend.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo