Hvorfor må vaccinerne koste mens diabetes-patienter må nøjes

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Her er et stærkt signal, baseret på to veludførte, randomiserede studier, der viser, at patienter med KOL med akutte exacerbationer kan komme sig, efter behandling i en kortere periode end vanligt,” understreger Pradeesh Sivapalan.

Akutte KOL-forværringer kan potentielt behandles i løbet af 2-5 dage

Et nyt dansk studie peger i retning af, at patienter med KOL med akutte forværringer kan nøjes med en to til fem dages Prednisolon-behandling i stedet for de fem-syv dage, retningslinjerne anbefaler.

Det kan potentielt give patienterne færre bivirkninger, som ofte opstår i forbindelse med længerevarende og ofte givne behandlinger med netop prednisolon.

Det danske studie, der er offentliggjort i tidsskriftet Respiratory Research peger i retning af, at behandling af patienter med KOL, som oplever akutte forværringer, kan gøres hurtigere, end anbefalingerne foreskriver i dag. 

Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d.-studerende ved Lungemedicinsk Afdeling, Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital har i samarbejde med blandt andre professor Jens-Ulrik Stæhr Jensen og det nationale lungemedicinske netværk

COP:TRIN har samlet data fra to studier, hvor der er kigget på netop længde og mængde af prednisolonbehandling af patienter med KOL, der er indlagte med akutte forværringer.

”Her er et stærkt signal, baseret på to veludførte, randomiserede studier, der viser, at patienter med KOL med akutte exacerbationer kan komme sig, efter behandling i en kortere periode end vanligt,” understreger Sivapalan. 

I det danske studie blev data fra det europæiske studie REDUCE poolet med data fra det danske forskningsprojekt CORTICO-COP fra 2019. Resultater fra REDUCE viste, at en 14-dages behandling var ligeså effektiv som en fem-dages behandling af patienter, der blev indlagt med akutte forværringer i deres KOL. I det danske studie behandlede man deltagerne målrettet og ud fra eosinofile i deres blod, ligesom man behandlede patienterne i en kortere periode på to til fem dage. 

”Det, vi kiggede på i det nye studie, var antallet af dage, patienterne var udskrevet og fortsat var i live 14 dage efter udskrivelse fra hospitalet,” lyder det fra Pradeesh Sivapalan, som fortsætter:

”De patienter, der blev behandlet med prednisolon i 2-5 dage, var kortere tid indlagt i forhold til dem, der blev behandlet i 14 dage.”

Færre dages behandling ser ud til at har god effekt

Faktisk var forskellen på de to grupper til at tage at føle på, for da forskerne kiggede på tiden, deltagerne var udskrevet og fortsat i live 14 dage efter indlæggelse, så de, at gruppen, der blev behandlet med prednisolon i det korte interval, i gennemsnit var i live og udskrevet 8,4 dage, mens antallet af dage i live og udskrevet i gruppen, der blev behandlet i 14 dage, i snit lå på 4,2 dage.

”Det var interessant, at deltagerne fra gruppen, der blev behandlet to til fem dage var udskrevet og i live i længere tid, for de andre ting, vi kiggede på i studiet, viste der sig ikke samme forskel. Der var ingen forskel på, om patienterne døde i hospitalsregi, eller om de kom på intensiv, ligesom der heller ikke var forskel i forværring af hypertension i de to grupper,” pointerer lægen.

Samtidigt peger Sivapalan på, at der er behov for flere randomiserede studier, der mere klart kan vise, hvordan forskellen mellem de to behandlingsregimer har effekt på patienterne.

"Det er meget interessant, hvis vi kan reducere behandlingen med prednisolon og sørge for, at patienterne ikke er indlagt i så lang tid. Det vil være til gavn for patienterne med tanke på de bivirkninger, der følger med behandlingen, men det vil bestemt også være til gavn samfundsøkonomisk, da patienterne vil være kortere tid på hospitalet,” siger Pradeesh Sivapalan og hentyder til, at længerevarende behandling med prednisolon blandt andet kan resultere i osteoporose, diabetes, søvnløshed, vægtøgning og humørsvingninger. 

Desuden minder Sivapalan om, at det er vigtigt, at målrette behandlingen til den enkelte patient med KOL, præcis som man gjorde det i CORTICO-COP studiet: 

”Her behandlede vi deltagerne ud fra en blodprøve, der viste, om patienterne havde inflammation i lungerne. Hvis de havde forhøjede blodeosinofile, som er et tegn på inflammation i lungerne, behandlede vi dem med prednisolon - og de deltagere, som ikke havde inflammation, gav vi ikke noget - og det viste sig at være lige så godt,” forklarer lægen og peger på, at de retningslinjer, som anbefaler behandling med prednisolon i fem til syv dage, ikke lige er blevet skrevet i forgårs.

”Vi prøver netop at vise med studiet her, at det er ligeså godt at få behandling i færre dage altså i to til fem dage frem for 14 dage. Vi er nødt til at behandle med prednisolon, fordi det har god effekt på akutte forværringer, og derfor er det godt, at vi kan give patienterne det i færre dage og i det omfang, som der er behov for,” siger Pradeesh Sivapalan.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo