Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lungekapacitetstest kan være indikator for komorbiditeter

Forskere har i et nyt studie fundet at Preserved Ratio Impaired Spirometri (PRISm) er stærkt forbundet med en øget risiko for død.

Studiet er netop offentliggjort i The Lancet Respiratory Medicine.

Forskerne fra Bristol Medical School, der stod bag studiet, sigtede mod at bestemme prævalensen, risikofaktorerne, kliniske implikationer og dødeligheden i en stor population af voksne.

Derfor dykkede de ned i data fra 351.874 britiske biobankdeltagere, bestående af 189.247 kvinder og 162.627 mænd. Her fandt holdet, at 38.639 (11 procent) af deltagerne blev identificeret som havende PRISm, og dette var stærkt forbundet med fedme, rygning og patientrapporteret [lægediagnosticeret] astma. PRISm var stærkt forbundet med symptomer og komorbiditet, herunder øget risiko for åndenød og kardiovaskulær sygdom. 

En analyse viste, at 241 (12,3 procent) ud af 1973 deltagere, der havde PRISm ved baseline, udviklede en luftvejsobstruktion, der var i overensstemmelse med KOL. Holdet fandt desuden, at PRISm var forbundet med øget all-cause mortality.

”Vores resultater viste, at PRISm var forbundet med åndenød, multimorbiditet og øget risiko for død, hvilket ikke ser ud til at kunne forklares med rygning, fedme eller eksisterende lungesygdom,” forklarede Dr. James Dodd, konsulent og senior lektor i respiratorisk medicin ved Bristol Medical School: (THS) og North Bristol NHS Trust.

”Vores analyse er et eksempel på styrken af ​​store befolkningskohorter som UK Biobank, der giver os mulighed for mere præcist at beskrive epidemiologien og implikationerne af unormal lungefunktion,” lød det fra undersøgelsens førsteforfatter, som fortsatte: 

”Selv om PRISm er forbigående for mange patienter, er det vigtigt at forstå, hvilke individer der er i risiko for progressive lungefunktions abnormiteter. Yderligere forskning i den genetiske, strukturelle og funktionelle patofysiologi af PRISm er berettiget.”

Undersøgelsen blev finansieret af National Institute for Health Research (NIHR) og Medical Research Council (MRC).

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter