-først med nyheder om ny medicin

”Der bliver lavet alt, alt for få lungefunktionsmålinger, og der er slet ikke blevet lavet dem, der skulle – heller ikke i opsporings-øjemed. Det kan skyldes, at det er svært at udføre og tolke spirometrien, ligesom det er tidskrævende," siger Anders Løkke.

Alt for få spirometrier i almen praksis: Vi er langt fra ambitionen om at fange flere patienter med KOL tidligere

Syv år efter at der blev afsat 250 millioner kroner til at finde flere danskere med KOL tidligere, står det fortsat sløjt til med at finde folk, der lever med en udiagnosticeret KOL.  Overlæge Anders Løkke ærgrer sig og foreslår en national KOL-plan for at rette op på tallene.

Jo tidligere KOL bliver opdaget, desto tidligere kan behandling iværksættes, så mest muligt af patientens lungefunktion bevares. 

Det var blandt andet derfor, den daværende regering, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) i 2015 etablerede en national satsning for mennesker med lungesygdomme. Der blev afsat 250 millioner kroner til den forestående indsats, hvor målet var at foretage i omegnen af 360.000 ekstra lungefunktionsmålinger hos de praktiserende læger i perioden fra 2016-2019.  

Med målingerne skulle de praktiserende læger opspore op mod 90.000 nye patienter med KOL. I dag, syv år senere, er det dog ikke sket, og der foretages fortsat for få spirometrier. Det viser en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) .

Ifølge Anders Løkke, der er ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt i Vejle og formand for det nationale KOL-register, fik den nationale lungesatsning fra 2015 aldrig luft under vingerne.

”Der bliver lavet alt, alt for få lungefunktionsmålinger, og der er slet ikke blevet lavet dem, der skulle – heller ikke i opsporings-øjemed. Det kan skyldes, at det er svært at udføre og tolke spirometrien, ligesom det er tidskrævende. At der under pandemien opstod udfordringer, der resulterede i færre målinger, idet der potentielt kunne ske smitte under udførelse af pusteprøven, forklarer ikke det lave antal lungemålinger gennem hele perioden,” siger han. 

En undersøgelse af antallet af spirometri foretaget i almen praksis er ikke ligetil, idet en reel identifikation af KOL-relaterede spirometrier i almen praksis ikke kan lade sig gøre, forklarer Anders Løkke.

I VIVE’s rapport fra november 2021 er der trukket data fra Sygesikringsregisteret for perioden fra 2015 og frem til og med december 2020 samt fra Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS) i 2019 for at komme antallet af KOL-spirometri så tæt som muligt.

Milevidt fra ambitionen

Rapporten fra VIVE viser, at der overordnet har været en stigning i antallet af spirometrier udført i almen praksis i perioden 2015 til 2019.

I 2015 var det samlede antal lungefunktionsmålinger 247.388, mens resultatet var noget højere i 2019 med 314.993 udførte spirometrier. Alligevel er tallet milevidt fra det, lungespecialist Anders Løkke peger på ved et hurtigt overslag for spirometrier i almen praksis.

”Der er mere end 300.000 danskere med KOL, hvoraf halvdelen er kendt, og der er et tilsvarende antal mennesker med astma - og de burde alle få lavet mindst en årlig kontrol, hvor de får målt deres lungefunktion. Det svarer til omkring 3-400.000 årskontroller, der burde inkludere en spirometri,” lyder det fra overlægen, som fortsætter: 

”Der er også patienter, der går til kontrol imellem årskontrollerne, som kunne have brug for at få lavet en lungefunktionsmåling, og så er der alle de nye patienter med lungesymptomer - både dem som fejler noget med lungerne, men også dem som ikke er lungesyge. De skal også have lavet en spirometri, præcis som de mennesker der bør udredes for KOL. Det er et pænt antal lungefunktionsmålinger oveni de allerede nævnte,” siger Anders Løkke.

De KOL-relaterede spirometrier viser ligeledes en stigning i antallet af målinger fra 2015 på 158.200, mens tallet i 2019 ligger på 198.263 – altså en stigning på ca. 40.000 KOL-relaterede spirometrier på fire år.

Fald i antallet af nye spirometrier

Kigger man dog på antallet af nye borgere, som får lavet en lungefunktionsmåling fra 2015 (indeks 100) til 2019, er historien en helt anden. Her er faldet på mellem 6-17 indekspoint alt efter årstal og type af spirometri. 

”Udviklingen viser, at der bliver lavet lidt flere spirometrier over tid, men samtidig kan man se, at der er et lavere indekstal ved antallet af nye borgere, som falder lidt, indtil det bliver halveret i 2020,” siger Anders Løkke.

Han peger på, at der over den fireårige periode skulle have være lavet en hel del flere spirometrier for at finde 90.000 nye patienter med KOL, som var ambitionen.

I 2015 blev der lavet 70.393 spirometrier på borgere, som ikke tidligere har fået foretaget en lungefunktionsmåling, mens indekstallene for 2016 til 2019 er dalende til henholdsvis 93, 84, 83 og 91. I 2020 er både antal af spirometrier på alle patienter i almen praksis og KOL-specifikke målinger dalet markant på grund af corona-pandemien.

En tidligere undersøgelse blandt omkring fem procent af praktiserende læger i Danmark har vist, at det var nødvendigt at udføre fem spirometrier for at finde én borger med uerkendt KOL blandt mere end 4.000 borgere uden kendt lungesygdom, som var rygere eller eksrygere og havde mindst ét lungesymptom. En praktiserende læge med 1.600 patienter vil i gennemsnit have 125 patienter med KOL, hvor 12 har en FEV1≤50 procent af forventet.

Behov for en national KOL-plan

For at rette op på at der laves alt for få spirometrier, og derfor ikke diagnosticeres nok patienter med KOL, mens de stadig er i et tidligt stadie af sygdommen, mener Anders Løkke, at der bør laves flere tiltag. 

”Det nemmeste ville være at foreslå, at der blev lavet en forpligtende, national KOL-plan, hvor man politisk og i sundhedsvæsenet binder sig til at finde sygdommen tidligere, fordi lungerne er mere ødelagte, når patienterne først bliver fundet med fremskreden sygdom. På det tidspunkt kan vi ikke gøre nær så meget ved sygdommen,” siger Anders Lække, der gerne ser, at man fra politisk hånd etablerede en KOL-pakke i stil med dem, man ser til patienter med cancer.

”Sådan en KOL-pakke bør have fokus på opsporing og på, hvor mange spirometri der bliver målt i praksis, og hvor mange nye patienter med KOL der bliver opsporet. Men den skal også gøre det lettere at undersøge, hvor mange patienter der får lavet en opsporende spirometri for at finde ud af, om de har KOL,” lyder det fra overlægen.

En KOL-pakke løser dog ikke alle udford­ringerne ifølge Anders Løkke. Han mener, at der også bør bakkes mere op om de praktiserende læger.

”Jeg tror ikke, at det er gjort med en KOL-pakke. Der bør også skabes mulighed for at hjælpe og understøtte de praktiserende læger, der har svært ved at udføre og tolke spirometri, præcis som den praktiserende læge kan sende patienter til en klinik for at få lave eksempelvis EKG og røntgenbilleder,” siger overlægen og fortsætter:

”Ved at tilbyde hjælp til almen praksis kommer vi et skridt videre, og hvis lægerne tilmed får bedre muligheder for at lave en hurtig henvisning, begynder der at ske noget.”

En forældet tanke

En måde at hjælpe de praktiserende læger på kunne være at sende lungespecialister ud i almen praksis, foreslår Anders Løkke.

”I stedet for at lungespecialisten ser 12 patienter i ambulatoriet på en dag, kan samme specialist nå at gennemgå alle de patienter med KOL, en praktiserende læge har, eller hjælpe en række praktiserende læger med deres vanskelige patienter. Det kan være en hjælp for almen praksis med de problemer og udfordringer, den praktiserende læge har med sine patienter med KOL,” siger han.

Anders Løkke peger samtidig på, at sundhedsvæsenet bliver mere komplekst, og at det derfor måske er en lidt forældet tanke at sende patienterne på hospitalet for at blive tilset af en lungespecialist.

”Under alle omstændigheder er der brug for, at sundhedsvæsenet understøtter de praktiserende læger, så de har bedre muligheder for at varetage den basisopgave, de har. Desuden tror jeg, det vil være økonomisk effektivt at sende eksperter ud i almen praksis, og måske vil det i virkeligheden også resultere i nogle bedre patientforløb,” understreger overlægen.

Med idéen udelukker han ikke muligheden for, at nogle patienter har brug for at komme ind på hospitalerne for at få lavet specifikke undersøgelser, der ikke er tilgængelige i almen praksis.

”Men jeg tror, man er nødt til at overveje, om man ikke kan understøtte de praktiserende læger, så de får nemmere ved at tilse patienter med KOL. Det er i alles interesse,” siger overlæge Anders Løkke.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether