-først med nyheder om ny medicin

KOL og astma øger risiko for hjerte-kar-sygdom

Mennesker med KOL har øget risiko for at få en hjertesygdom, men nu viser dansk forskning, at KOL-patienter, der også lider af astma, har en endnu højere risiko for at få et alvorligt hjertetilfælde, der resulterer i indlæggelse, operation og/eller død.

20 procent. Så meget øges risikoen for at få et svært hjertetilfælde, når en patient med KOL har astma som komorbiditet.

”Vores forskning viser, at der er en alvorlig øget risiko for at få akut hjertesygdom, hvis man har astma og KOL. 20 procent er meget for en patientgruppe, som i forvejen er i høj risiko for hjertesygdom. I vores studie var der statistisk signifikant højere risiko for akut hjertesygdom, og herunder også for alvorlig akut hjertesygdom med indlæggelse, stentning/bypass og mortalitet for patienter med KOL, der også har astma i forhold til patienter med KOL, som ikke har astma.” fortæller første reservelæge Barbara Bonnesen Bertelsen, der er speciallæge i lungemedicin og forsker i Lungemedicinsk Forskningsenhed, Herlev og Gentofte Hospital og COP:TRIN (Chronic Obstructive Pulmonary Disease Trial Network).

Barbara Bonnesen Bertelsen er hovedforsker bag et studie, som ser på netop risikoen for et hjerte-event, hvis man både har astma og KOL.  

Ikke tidligere påvist

Tidligere forskning i astma har vist, at kronisk inflammation kan føre til en øget risiko for kardiovaskulære hændelser, og astmapatienter synes at have et forhøjet niveau af kronisk inflammation med forhøjede pro-inflammatoriske biomarkører, såsom højfølsomt CRP. Netop denne betændelse kan inducere en protrombotisk tilstand og forårsage en øget risiko for kardiovaskulær sygdom hos patienter med astma. Randomiserede kliniske forsøg har også vist, at hæmning af Interleukin-1β med Canakinumab og af tubulin med Colchicin reducerer risikoen for iskæmisk hjertesygdom, hvilket peger på, at inflammation spiller en rolle i udviklingen af iskæmisk hjertesygdom.

”Det virker plausibelt, at astma i sig selv øger systemisk inflammation og kan forårsage en stigning i risikoen for kardiovaskulære hændelser. Den nuværende viden om hjerte-kar-sygdomme hos patienter med KOL og astma er sparsom, idet kun få studier har undersøgt kardiovaskulær komorbiditet hos patienter med KOL og astma,” fortæller Barbara Bonnesen Bertelsen.

Hun peger samtidigt på, at imens tidligere forskning har peget i retning af en potentiel øget risiko for hjerte-kar-sygdomme hos patienter med astma, var en del af de tidligere studier baseret på små populationer med betydeligt tab ved opfølgning, utilstrækkelig kontrol og suboptimale sammenligningsgrupper.

KOL med og uden astma

I det studie, som Barbara Bonnesen Bertelsen står bag, har man inkluderet 52.386 patienter med KOL, hvoraf 34,7 procent havde eksisterende hjerte-kar-sygdom ved studiestart, mens 20,1 procent havde astma ud over deres KOL. 

”Både blandt patienter med og uden hjertesygdom ved baseline var der en statistisk signifikant øget risiko for akut hjertesygdom. Den øgede risiko blev både fundet, når vi sammenlignede med specifikt matchede kontroller baseret på samme alder, køn, rygestatus, BMI, MRC og FEV1%, og den var der også i analyserne på hele patientgruppen,” forklarer Barbara Bonnesen Bertelsen og fortsætter:

”Vi lavede sensitivitetsanalyser og testede vores resultat på flere måder for at sikre, at vores resultat er robust. Og det er det. Der er altså 20 procent øget risiko, både hos patienter kendt med hjertesygdom og hjerteraske patienter både for at få alvorlig og for enhver akut hjertesygdom, hvis man har astma oveni sin KOL. Så i forhold til hjertet, er det ikke godt at have astma, når man også har en KOL-diagnose.”

Opfordring til EKG

Barbara Bonnesen Bertelsen understreger samtidigt, at forskningsresultaterne gerne måtte få praktiserende læger til at tænke hjertesygdom og EKG med i deres overvejelser, når de ser patienter med KOL og astma.

”Jeg indrømmer gerne, at det er et svært område, vi taler om. For både blandt patienter med KOL og blandt patienter med astma ser man symptomer, der kan være et udtryk for hjertesygdom. Herudover er især astma en meget fluktuerende sygdom karakteriseret ved pludselig åndenød og centrale bryst­smerter, som også kan være underliggende akut hjertesygdom. Derfor er det enormt vigtigt at undersøge, om det bare er astmaen, som generer, eller om der er noget andet og mere på spil hos patienter med både KOL og astma,” siger Barbara Bonnesen Bertelsen og peger på, at en del af problematikkerne nemt kan afklares med et EKG, gerne i egen praksis, så det er nemt og bekvemt for patienterne at få afklaret årsagen til deres symptomer.

”De praktiserende læger kender ofte deres patienter rigtig godt - især patienter med flere kroniske sygdomme såsom KOL og astma. Så jeg kunne godt tænke mig, at de praktiserende læger tager et EKG, når de undrer sig over, at en patient har det meget dårligere, end de plejer at have det – eller hvis deres symptomer ikke føles, som de vanligt gør.”

Tungen lige i munden

Især blandt kvinder kan det være svært at finde de patienter med KOL og astma, som også har hjertesygdom.

”Særligt kvinder kan få akut hjertesygdom med meget ukarakteristiske symptomer såsom uspecifik åndenød eller ubehag. Så hvis en kvindelig patient har KOL og astma, og hun får nye eller anderledes symptomer, må man som praktiserende læge holde tungen meget lige i munden og overveje alle differentialdiagnoser, og om det her mon kunne være akut hjertesygdom,” siger Bertelsen og fortsætter:

”Vi bekymrer os alle om at misse et STEMI, med de konsekvenser det kan have for vores patienter. Det kan man ikke rette op på bagefter. Selv ved mindre alvorlige tilfælde af akut hjertesygdom, er det vigtigt at de opdages, så patienterne fremadrettet får den nødvendige, profylaktiske behandling for at beskytte dem mod flere tilfælde af akut hjertesygdom, når de oveni har lungesygdom, så de er ekstra sårbare. Derfor er det virkelig vigtigt at holde øje med dyspnø- og ubehag i brystsymptomerne blandt KOL-patienter, der også har astma.”

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether