Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Medicinrådet anbefaler Tezepelumab til behandling af svær astma

Tezspire (tezepelumab) har fået grønt lys som tillægsbehandling til voksne med svær astma med tegn på type 2-inflammation.

Medicinrådet anbefaler præparatet til voksne patienter, der ikke er kontrolleret tilstrækkeligt på trods af optimeret standardbehandling, men patienter med svær T2-low astma får ikke glæde af den nye biologiske behandling.

Medicinrådet har med anbefalingen sikret, at astmaspecialisterne får endnu et biologisk præparat til behandling af deres patienter med svær astma og type 2-inflammation (T2-high). Det betyder, at behandlingsmuligheden er tilgængelig for ca. 70 procent af patienterne, som netop har T2-high astma, mens patienter med svær astma uden type 2-inflammation (T2-low) ikke får glæde af tezepelumab herhjemme.

” Det er som forventet, at behandlingen virker bedst hos patienter med svær astma betinget af type 2-inflammation. Det viser de studier, der ligger til grund for anbefalingen, også,” siger Charlotte Ulrik, overlæge og professor ved Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. 

Charlotte Ulrik peger samtidigt på, at i studiet Navigator har langt hovedparten af deltagerne T2-high astma (84 procent), og blandt dem, der ikke har T2-high, har en stor del atopi, det vil sige, at de er sensibiliseret over for et allergen, der optræder hele året som eksempelvis husstøvmider. Dermed vil de ofte blive klassificeret som havende T2- inflammation, for eksempel svær allergisk, non-eosinofil astma, hvor tezepelumab kan forventes at have effekt.

”Det er derimod en meget lille andel af deltagerne i Navigator-studiet, der hverken har forhøjede blodeosinofile, forhøjet FeNO og samtidig ikke er sensibiliserede over for et helårsallergen, og dermed fremtræder med T2-low astma. Derfor kan jeg godt forstå, at Medicinrådets anbefaling peger mod patienter med svær astma med tegn på T2 inflammation,” siger professoren.

Effekt af tezepelumab versus placebo for T2-high- og T2-loPatientpopulationen i NAVIGATOR inkluderer 84 procent (n=896) med T2-high. Ud af de 16 procent (n=159) med T2-low var 60 procent sensibiliseret for et helårsallergen, men bare 6 procent af patienterne i NAVIGATOR (n=64) hverken havde forhøjet blodeosinofile, forhøjet FeNO eller var

sensibiliseret for et helårsallergen. I PATHWAY- og SOURCE-studierne var der en tilsvarende fordeling mellem patienter med T2-high og T2-low astma (81-83 procent med T2-high), og der var ikke betydende forskelle i baselinekarakteristik i populationerne i studierne.

I en meta-analyse af T2-high-populationerne i NAVIGATOR og PATHWAY reducerede tezepelumab eksacerbationsraten med 63 procent sammenlignet med placebo (rate ratio: 0,37

(0,30; 0,45)). I en tilsvarende meta-analyse i T2-low-populationen sås en rate ratio på 0,63 (0,40; 1,00) for tezepelumab sammenlignet med placebo. 

Blandt andet på baggrund af disse resultater har Medicinrådet vurderet, at effekten af tezepelumab i T2-low-populationen er af mindre størrelsesorden end effekten i T2-high-populationen for eksacerbationsraten.

”Dermed peger Medicinrådet på, at evidensen ikke er stærk nok til, at rådet vil anbefale Tezpire til patienter, der præsenterer sig med svær astma uden tegn på T2-inflammation,” uddyber Charlotte Ulrik og understreger samtidigt, at det ikke er det samme, som er afvise, at lægemidlet kan have effekt hos patienter med svær T2-low astma.

I Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) indikation er patientpopulationen ikke afgrænset i forhold til biomarkører, idet den dækker svær astma hos patienter med og uden tegn på type 2-inflammation (henholdsvis T2-high og T2-low astma), ligesom EMA anbefaler, at behandlingen skal være tilgængelig for børn og unge over 12 år.

Børn er ikke inkluderet

Herhjemme gælder anbefalingen alene voksne patienter, da Medicinrådet vurderer, at evidensgrundlaget for anvendelse af tezepelumab til unge i alderen 12-18 år er meget spinkelt, idet der blot var inkluderet 84 i aldersgruppen i studierne. I studier, der ligger til grund for anbefaling af biologiske præparater som dupilumab og omalizumab til behandling af børn og unge, er der lavet selvstændige undersøgelser i større børne- og ungepopulationer.

Ifølge professor Ulrik er det dog ikke en katastrofe:

”Tezepelumab er også godkendt til behandling af børn i USA, men jeg tror ikke, at det er noget, der vil gøre den helt store forskel herhjemme. Det mener jeg, fordi der er relativt få børn, der har så svær astma, at det er relevant med biologisk lægemiddel – uden at barnet har T2-high sygdom. Blandt børn er det sådan, at astma i langt højere grad er drevet af allergi, end det er hos voksne. Så når børnelægerne har en meget syg astmapatient, vil der meget ofte være andre mulige biologiske behandlinger til rådighed,” forklarer professoren.