Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Unge kvinder på p-piller har øget risiko for at få astma

Kvinder under 18 år, som begynder at bruge p-piller, har øget risiko for at udvikle astma sammenlignet med jævnaldrende kvinder, som ikke bruger hormonel prævention.

Det viser dansk forskning, som netop er publiceret i The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Det registerbaserede kohortestudie viser, at kvinder under 18 år, der begynder at bruge hormonel prævention i form af p-piller, hormonspiral eller hormonstav, har omtrent dobbelt så høj risiko for at udvikle astma sammenlignet med unge kvinder, der ikke bruger denne form for prævention. 

Data viste, at kvinder på p-piller havde en øget hazard ratio for at udvikle astma på 1,78 (95 procent CI 1,58-2,00; P<0,001), mens den kumulative risiko for ny astma indenfor de første 3 år efter opstart af hormonel prævention var 2,7 procent sammenlignet med 1,5 procent blandt de deltagere, der ikke beskyttede sig mod graviditet med hormonpræparater.

”Vores forskning viser, at særligt blandt de helt unge kvinder, som begynder at tage p-piller, mens de er under 18 år, er der en signifikant øget tendens for at udvikle astma,” siger læge og ph.d. Erik Søren Halvard Hansen, aktuelt HU-læge i lungemedicin på Slagelse Sygehus og tilknyttet Lungemedicinsk Forskningsenhed på Hvidovre Hospital, da studiet blev til.

Erik Søren Halvard Hansen

I sin ph.d. har Halvard Hansen forsket i, hvordan hormonterapi i menopausen kan øge incidensen af astma, ligesom hans interesse har kredset om ændringer i hormonbalancen ved graviditet og i puberteten og den effekt, hormonbalancen kan have på luftvejene.

”Vi ved, at inden puberteten er det drengebørn, som er tilbøjelige til at få astma, mens det efter puberteten er pigerne, der er i øget risiko for at udvikle sygdommen. Der sker altså et skift i forbindelse med overgangen til puberteten, som vi endnu ikke har afdækket,” siger Halvard Hansen og fortsætter:

”Derfor kunne et lidt provokerende spørgsmål fra vores side være, om det alene skyldes, at pigerne får p-piller? Men vi mener ikke, at det kun kan skyldes p-piller, for vi ved, at andre naturlige kvindelige events som at komme i puberteten, at blive gravid og menopausen kan have indflydelse på luftvejene og den risiko, der er for at udvikle astma.”

Øget risiko ved østrogen og gestagen 

I studiet blev både hormonspiral, hormonstav og p-piller inkluderet, men de to førstnævnte udgjorde en relativ lille del af præparaterne, mens andengenerations p-piller absolut var den mest almindelige type fødselskontrol, kvinderne i analysen brugte med en andel på 83 procent. 

”P-piller indeholder både østrogen og gestagen, mens det som populært betegnes som minipiller primært indeholder gestagen. Vi undersøgte forekomsten af behandlingsstart for astma i forbindelse med, at kvinderne var begyndt at tage et af de forskellige hormonale præventionsmidler på markedet herunder flere generationer af p-piller,” forklarer forskeren og fortsætter:

”Vores data viste, at ud af de hormonale præventionsmidler var anden og tredje generations p-piller signifikant forbundet med en øget hazard ratio for at starte daglig behandling for astma, hvis kvinden var under 18 år, da hun begyndte at tage p-piller,” siger Halvard Hansen og peger på, at deltagerne gennemsnitligt var 15,6 år, da de begyndte på p-piller.

Hazard ratio for anden generations p-piller var 1,73; 95 procent CI 1,47-2,04; P<0,001, mens hazard ratio for tredje generation p-piller var 1,50; 95 procent CI 1,04-2,17; P<0,001. Fjerde generations p-pille nåede ikke et signifikant niveau.

Blandt hormonel prævention, der alene indeholdt gestagen, var det kun p-piller – altså minipillen, der var forbundet med en signifikant øget hazard ratio (Hazard ratio 2,95; 95 procent CI 1,59-5,49; P<0,001).

Forskerne fandt derimod ingen statistisk sammenhæng mellem brug af p-piller og øget risiko for at udvikle astma blandt kvinder over 18 år.

Mere forskning på trapperne

I studiet inkluderede forskerne i alt 184.046 kvinder, hvoraf 30.669 blev behandlet med hormonelle præventionsmidler, mens 153.377 ikke blev behandlet. Kvinder, der påbegyndte hormonelle præventionsmidler, var mere tilbøjelige til at komme fra familier med højere indkomster og bo i tætbefolkede områder sammenlignet med kvinder, der ikke fik hormonelle præventionsmidler. De inkluderede kvinder blev i gennemsnit fulgt i 763 dage.

”P-piller er almindeligt udbredt som hormonel prævention blandt kvinder, også selv om behandlingen er fra en tid, hvor man ikke i samme grad som i dag lavede randomiserede studier, inden man lancerede behandlingen. Derfor har vi begrænset viden om, i hvor høj grad og hvordan hormoner i p-piller har indflydelse på luftvejene,” siger Halvard Hansen, der mener, at den retrospektive analyse og de associationer, forskerne har fundet, bør følges op.

”Og det gør vi nu med et klinisk studie, der er meldt til National Videnskabsetisk Komité med forventet opstart i 2024. Vi vil undersøge, om præventionsbehandling øger risikoen for at udvikle astma ved at måle lungefunktion, FeNO, oscillometri og luftvejsreaktivitet på kvinder før og efter opstart af behandling med p-piller og anden hormonel præventionsbehandling for at undersøge effekten nærmere in real life,” forklarer HU-lægen og peger på, at læger, der udskriver hormonel præventionsbehandling, allerede nu kan være opmærksomme på sammenhængen mellem hormonbehandling og astma.

Vær OBS på sammenhæng i almen praksis

Selv om Erik Søren Halvard Hansen nødigt vil være anmassende på et andet speciale, opfordrer han forsigtigt de praktiserende læger til at have luftveje og astma i baghovedet, når kvinder møder op for at få fornyet deres recept på p-piller.

”Det er den almen praktiserende læges domæne at udskrive recepter på p-piller, så det har de naturligvis styr på. Men hvis de har en ung patient, der klager over nattehoste, åndenød og anstrengt vejrtrækning, når recepten skal fornyes, kan lægen godt have astma i tankerne. Særligt hvis patienten ikke har fået p-piller i længere tid,” siger Erik Søren Halvard Hansen og peger på, at det ikke er sikkert, at patienten selv tænker i den retning, da luftvejssymptomer stadig ikke adresseres regelmæssigt på indlægssedlen til p-piller bortset fra lungeemboli og blodpropper.