Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Gennembrud for behandling af svær astma

Alvorlig astma kan kontrolleres ved brug af biologisk behandling uden samtidig brug af høje doser inhalerede steroider, der kan have betydelige bivirkninger for patienterne.

Dataanalyser fra det multinationale SHAMAL-studie viser, at 92 procent af patienterne, der blev behandlet med den biologiske behandling benralizumab, sikkert kunne reducere dosis af inhalerede steroider, og over 60 procent kunne stoppe al brug af ICS.

Resultaterne, der er publiceret i The Lancet, kan have stor betydning for patienter med svær astma, da en reducering i brug af inhalerede steroider kan minimere eller eliminere de ubehagelige og ofte alvorlige bivirkninger ved denne behandling.

Disse bivirkninger inkluderer osteoporose, som kan føre til øget risiko for brud, diabetes og grå stær.

”Biologiske præparater som benralizumab har revolutioneret behandlingen af svær astma på mange måder, og resultaterne af dette studie viser for første gang, at skade relateret til steroider kan undgås for flertallet af patienter, der får denne behandling,” siger professor Jackson, der er leder af Severe Asthma Centre på Guy's and St Thomas' og professor i lungefysiologi på King's College London.

Delvist eller helt stop i brug af ICS

I tiden mellem november 2019 og februar 2023 screenede og indskrev forskerne bag SHAMAL-studiet 208 patienter, hvoraf 168 (81 procent) deltagere blev inkluderet i studiet. Heraf blev 125 (74 procent]) randomiseret til gruppen, der skulle reducere deres ICS-brug, mens 43 af deltagerne udgjorde kontrolgruppen (26 procent).

I alt reducerede 110 (92 procent) af deltagerne deres ICS-formoterol dosis: heraf 18 (15 procent) af dem til medium-dosis, 20 (17 procent) til lav-dosis og 72 (61 procent) af deltagerne til kun at bruge præparatet efter behov.

For 113 (96 procent) deltagere blev doserne, de brugte ved uge 32 opretholdt til uge 48 - og 114 (91 procent) af patienterne i reduktionsgruppen havde ingen forværringer under nedtrapningen.

Forekomsten af bivirkninger var ens i begge grupper. 91 (73 procent) patienter havde bivirkninger i reduktionsgruppen, og 35 (83 procent) i kontrolgruppen. 17 patienter havde alvorlige bivirkninger i undersøgelsen: hvoraf de 12 (10 procent) var deltagere i reduktionsgruppen og fem (12 procent) var en del af kontrolgruppen - ingen døde i løbet af undersøgelsen.

Studiet blev finansieret af AstaZeneca og blev udført af forskere på anerkendte universiteter, herunder Queens University Belfast, Université Paris-Saclay og Trinity College Dublin.