Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fortsat antipsykotisk behandling giver laveste risiko for forværring

Stop for antipsykotisk behandling blandt skizofrenipatienter øger risikoen for forværring, og risikoen øges med tiden.

Det viser et nyt svensk studie fra Karolinska Instituttet i Stockholm med dr. Jari Tiihonen som førsteforfatter.

Ifølge forskerne selv går studiet imod den generelle opfattelse af, at risikoen for tilbagefald falder med tiden blandt patienter, som er stabiliserede. Mange behandlingsvejledninger anbefaler således, at den antipsykotiske behandling begrænses til et-fem år efter stabilisering, og at længere tids behandling om muligt skal undgås. Men som forskerne bag det svenske studie påpeger, er der ingen evidens for disse anbefalinger. Der er kun evidens for, at risikoen for recidiv er øget, hvis behandlingen ophører inden for de første to år, men der findes ikke data vedrørende længere perioder. Dette råder det svenske studie bod på, idet det ser på effekten over otte år.

Forskerne er, ifølge studiet, kommet frem til, at hvis antipsykotisk behandling er startet, kan man ikke identificere et sikkert tidspunkt for behandlingsophør – i det mindste ikke i de første otte år.

Uanset underliggende mekanismer, giver studiet bevis for, at risikoen for fejlslagen behandling eller tilbagefald efter afbrydelse af antipsykotisk brug ikke falder i takt med tiden gennem de første otte års sygdom. Desuden viser det, at langtidsbehandling med antipsykotisk medicin er forbundet med øget overlevelse. 

Jo længere behandling des lavere risiko

I studiet indsamlede forfatterne data fra nationale registre fra Finland. De identificerede 8.738 patienter, som for første gang blev indlagt på grund af en skizofrenidiagnose mellem 1996 og 2014. Kohorten omfattede både patienter, der blev sat i antipsykotisk behandling og dem, der blev udskrevet uden antipsykotisk behandling.

Blandt dem, der blev udskrevet uden antipsykotisk behandling, oplevede 57 procent en forværring (genindlæggelse eller død), mod 34 procent blandt dem, der var i antipsykotisk behandling (opfølgning cirka et år). De patienter, der forblev i antipsykotisk behandling i hele opfølgningsperioden på otte år, havde den laveste risiko for forværring.

Alle de patienter, der stoppede med behandlingen, havde øget risiko, og risikoen for forværring steg med tiden. Den laveste risiko for genindlæggelse eller død blev set for:

  • patienter, der fik fortsat antipsykotisk behandling (HR=1.00),
  • efterfulgt af patienter, som stoppede med den antipsykotiske behandling umiddelbart efter udskrivning efter første hospitalsindlæggelse (HR=1.63),
  • dem, der stoppede inden et år efter udskrivning (HR=1.88),
  • inden for 1-2 år (HR=2.12),
  • inden for 2-5 år (HR=3.26)
  • og efter fem år (HR=7.28).

Risikoen for død var 174-214 procent højere blandt dem, der ikke tog antipsykotisk medicin og dem, der stoppede med behandlingen tidligt, end blandt dem, der fik fortsat antipsykotisk behandling i op til 16,4 år.

Studiet er netop publiceret i American Journal of Psychiatry.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift