Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Ifølge førsteforfatteren Mike Crawford, fra Imperial College London, er hurtige humørskift en af kernesymptomerne ved borderline personlighedsforstyrrelse, hvilket har medført interesse for, hvorvidt stemningsstabiliserende præparater, som lindrer disse symptomer hos personer med bipolar affektiv lidelse, også kunne gavne personer med borderline personlighedsforstyrrelse. Men det kan det altså ikke, ifølge det nye studie.

"Vi kan ikke anbefale behandling med lamotrigin til personer med borderline personlighedsforstyrrelse", skriver forskerne i studiet, der er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ingen forskelle i effekt

Ifølge førsteforfatteren har to tidligere placebo-kontrollerede undersøgelser vist, at lamotrigin reducerede impulsivitet og affekt labilitet. Men det var præliminære studier med få patienter og vurderede kun den kortsigtede virkning, påpeger han.

I den aktuelle undersøgelse rekrutterede forfatterne 276 personer med borderline og med en gennemsnitlig score på 17 på Zanarini Rating Scale for Borderline Personality Disorder (ZAN-BPD). Efter 12 uger var cirka 70 procent af deltagerne i behandling. ZAN-BPD scores faldt i begge grupper, men der var ingen forskelle grupperne imellem. Efter 52 uger (primært effektmål) var kun 34 pct. af deltagerne i behandling – og her var der heller ingen forskelle på ZAN-BPD scores grupperne imellem.

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikante forskelle på grupperne i en række af sekundære effektmål.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift