Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Han har netop modtaget 12,5 mio. kr. af Lundbeckfonden til forskning netop i immunsystemet og dets rolle i udviklingen af akutte psykotiske lidelser.

Projektet har til formål at kortlægge infektioner og immunologiske forandringers betydning for at udvikle skizofreni og skal bl.a. bidrage med viden om, hvorvidt læger fremover skal være opmærksomme på infektioner og inflammation i hjernen, når de udreder patienter med psykose. 

Når immunrelaterede hypoteser til udviklingen af hjernesygdomme som f.eks. skizofreni har fået fornyet fokus, skyldes det bl.a. opdagelsen af antistoffer mod hjernevæv, som kan forårsage psykose.

Nyt projekt går skridtet videre

Michael Benros og hans forskergruppe har allerede påvist sammenhængene epidemiologisk med immunpåvirkninger uden for hjernen. Med det aktuelle forskningsprojekt bevæger de sig videre til at studere immunpåvirkninger på det materiale, der er tættest på hjernen, nemlig cerebrospinalvæsken (CSF), for at finde ud af om gener, der koder for immunsystemet, påvirker sammenhængene.

Forskningsprojektet vil omfatte et registerstudie, der udnytter de omfattende danske registre til at kæde informationer om infektioner sammen med data om udvikling af psykisk sygdom, foruden et stort klinisk studie blandt patienter med nyligt opstået skizofreni og svær depression.

Et paradigmeskift på vej

”Detaljerede undersøgelser af immunsystemets rolle kan resultere både i et forskningsmæssigt paradigmeskift i forståelsen af de patologiske mekanismer involveret i psykiatriske sygdomme, og være med til at forbedre diagnostikken af immunrelaterede årsager hos subgrupper af patienterne samt bane vejen for nye behandlingsmetoder,” som Michael Benros sagde, da han modtog den første store bevilling til sit projekt. Den lød på 4,4 mio. kr. og kom fra Danmarks Frie Forskningsfonds prestigefulde Sapere Aude-bevillinger – som Benros i øvrigt var en af de to første læger i psykiatrien til at få.

I april i år fik Michael Benros desuden den årlige hædersmedalje fra Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi – også kaldet ’Jakobinerklubben’ – for sin forskning i forbindelsen mellem immunsystemet og psykisk sygdom.

Seneste forskningsprojekt fra Benros og hans forskerteam viste, at hver tredje, der får konstateret depression for første gang, har været indlagt med en infektion forud for diagnosen. Denne undersøgelse er den hidtil største, der viser en klar sammenhæng mellem antallet af infektioner og risikoen for at udvikle depression.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift