Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

Patientsikkerhed handler eksempelvis om at nedbringe tvang, undgå bivirkninger ved den medicinske behandling, nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg og sikre, at samtidige somatiske sygdomme bliver opsporet og behandlet.

Med projekt Sikker Psykiatri har man arbejdet med metoder til at øge patientsikkerheden på otte forskellige psykiatriske afdelinger. Hensigten er, at det skal udrulles på nationalt plan. Og for at dét kan lykkes, skal arbejdet med at øge patientsikkerheden drives af medarbejderne, viser erfaringerne fra projektet.

"Det er jo medarbejderne, der er tæt på patienterne, og som derfor har bedre muligheder for at se patienternes behov og potentialet for forbedringer i sikkerheden. Derfor er en erfaring fra projektet, at det er vigtigt at skabe både en struktur og en kultur, der motiverer og engagerer medarbejderne, og som giver dem mulighed for selv at tage nogle initiativer. Vi kan se i vores evaluering, at den vigtigste motiverende faktor for medarbejderne er konkrete forbedringer af patientsikkerheden," siger videnskabelig assistent Mette Marie Kristensen, Statens Institut for Folkesundhed, der har været med til at lave rapporten.

En række nye anbefalinger

Formålet med evalueringen har været at samle op på projektets erfaringer med, hvordan personalet i psykiatrien bedst muligt arbejder med patientsikkerhed, og hvordan et så omfattende projekt som Sikker Psykiatri kan implementeres på de psykiatriske afdelinger, så både ledelse og medarbejdere tager det til sig og tænker patientsikkerheden ind i hverdagen. 

Rapporten er udarbejdet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og styregruppen bag projektet. Den peger på en lang række anbefalinger til medarbejdere og ledelse, der fremadrettet skal arbejde med at forbedre patientsikkerheden i psykiatrien. 

Anbefalingerne er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra projektet og går blandt andet på, at det er vigtigt at inddrage patienterne og de pårørende i overvejelser og beslutninger om patientsikkerhed, at ledelsen skal have de rette redskaber til at styre og sætte rammerne for patientsikkerheden, og at arbejdet med patientsikkerhed harmoniseres med andre sideløbende tiltag i psykiatrien. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift