Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

iPSYCH-studiet startede i 2012 på initiativ af Lundbeckfonden, som fik bragt seks førende danske forskere sammen og dermed skabt grobunden for det store studie, der blev døbt iPSYCH – Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning. Det har nu kørt i seks år og har ca. 150 forskere involveret – de fleste baseret i Aarhus og København, men flere også i udlandet, bl.a. på Harvard University.

Verdens største samling af data

iPSYCH består af flere sideløbende projekter, som kortlægger alle faktorer for udvikling af psykiske sygdomme. Foruden store kliniske projekter, der følger patienterne over en lang årrække, fokuseres der på genetiske faktorer, miljøfaktorer og samspillet mellem disse. Det hele faciliteres af et stort og unikt datasæt, som forskerne har fået opbygget, og som indtil videre er det altafgørende udkomme af iPsych. Det er verdens største og er blevet til i kraft af den unikke danske Neonatale Screenings Biobank, der blev oprettet i 1982, og som rummer blodprøver fra alle danskere født siden da. Ud over i Danmark findes en sådan biobank kun få steder. Dette datamateriale gør, at iPsych på verdensplan er på vej til at blive den platform som meget forskning i årsager til psykisk sygdom nu baserer sig på.

Omfattende forskning og ambitiøse mål

Forskningsaktiviteterne i iPSYCH går på hele spektret af faktorer, som spiller en rolle for udvikling af psykiske sygdomme – både de genetiske og de miljømæssige. Og ambitionen er at finde årsagerne til de psykiske lidelser og dermed skabe bedre behandlinger. Primært ift. fem sindslidelser: Skizofreni, manio-depressivitet, depression, autisme og ADHD.

 

iPSYCH forventes at løbe frem til 2021.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift