Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Jeg håber, at det vil være med til at skabe en god debat om medicinnedtrapning," siger leder af projektet på PCG overlæge Jimmi Nielsen.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Det er det første af slagsen herhjemme og er et satspuljefinansieret projekt, der med 10 mio. kr. i ryggen skal løbe over tre år.

I denne periode vil mennesker med skizofreni i Region Hovedstaden kunne indgå i et nyt behandlingstilbud, der bl.a. indebærer udarbejdelse af individuelle nedtrapningsplaner, tæt opfølgning, psykoedukation og fokus på reduktion af stress. Formålet er at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind for en vellykket nedtrapning af antipsykotisk medicin hos patienter med skizofreni.

Leder af projektet på PCG er overlæge Jimmi Nielsen, der udover at få mere konkret viden om medicinnedtrapning også ser et andet vigtigt formål med projektet:

”Jeg håber, at det vil være med til at skabe en god debat om medicinnedtrapning eller ej. Hidtil har debatten været meget polariseret og uden de nuancer, som jeg mener, vi har behov for – både i forhold til at nedtrapning er en mulighed, og at det også kan være farligt,” siger han.

Psykiatrien er positiv

Jimmi Nielsen understreger, at medicinnedtrapning i forvejen er et emne, der er på dagsordenen hver dag i hele psykiatrien, fordi det generelt er et stort ønske hos patienterne at slippe for at tage antipsykotisk medicin – uanset om de har bivirkninger eller ej.

”Endnu et godt formål med projektet er derfor at vise, at vi i psykiatrien også er indstillet på at sætte spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at tage medicin så længe, som det hidtil har været praksis,” påpeger han.

Kobler forskning på

Området for nedtrapning er i dag meget uopdyrket, både herhjemme og i udlandet. Til projektet i PCG er der derfor koblet et ph.d.-projekt på, som skal bidrage med evidensbaseret viden om, hvad årsagen er til, at det er så vigtigt for mange patienter at komme ud af medicinen, lige som det skal generere mere viden om, hvilke patienter der kan eller ikke kan klare sig med mindre medicin, og hvordan man i givet fald trapper bedst ned.

Udbredelsen er op til politikerne

I Norge har psykiatrien i nogle år kørt med faste tilbud til patienter med skizofreni overalt i landet om nedtrapning af medicin. Og Jimmi Nielsen forventer, at det også i Danmark kan blive bredt mere ud, afhængig af de resultater, man vil få ud af projektet i Glostrup. Men han peger også på, at dette er op til politikerne:

”Sagen er jo, at tabletter er billigere end varme hænder. Så hvorvidt medicinnedtrapning en dag kan blive et tilbud til alle danske skizofreni-patienter er til syvende og sidst et spørgsmål om, hvor mange penge samfundet vil bruge på det,” siger overlægen.

Behandlingsfokus på stressreduktion

Indholdet af behandlingen i Glostrup vil i vidt omfang fokusere på at reducere stress, da det er velkendt, at psykotiske symptomer forværres ved stress. Så ved at reducere patientens stressniveau kan man formentlig mindske behovet for antipsykotisk medicin. De stressreducerende interventioner inkluderer f.eks. afklaring af sociale forhold, ændring af vaner, etablering af socialpædagogisk støtte og psykoterapeutiske interventioner. Disse interventioner udføres ambulant og som internatkurser for patienterne.

Medarbejdere på projektet inkluderer bl.a. læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og tidligere psykiatribrugere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift