Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stort beløb til autismeforskning

Forskningen i autisme har netop fået den største enkeltbevilling nogensinde. Det er EU’s fond for Innovative Medicines Initiative (IMI), som har givet 115 mio. euro til et studie, hvor forskere vil se på mennesker med autisme og deres familier hele livet igennem for at finde ud af, hvordan de får et godt liv.

Overskriften for bevillingen er Autism Innovative Medicine Studies-2-Trials (AIMS-2-Trials). Og med den vil forskere skabe det første europæiske kliniske forsøgsnetværk for autisme, som vil gøre det muligt for organisationer, offentlige myndigheder og industrien i et internationalt partnerskab hurtigt at afgøre, hvilke behandlinger, der er effektive. Partnerskabet er rent fysisk baseret på Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience ved King’s College London.

I AIMS-2-Trials vil man bygge videre på resultater fra et stort multicenterstudie for udvikling af nye lægemidler (EU-AIMS), der netop er sluttet efter seks års forskning. Målet var her at identificere markører for autisme, der kan give tidligere og mere præcise diagnoser, prognoser og medvirke til udvikling af nye og bedre lægemidler.

Leder af det nye studie er professor Declan Murphy fra King’s College. Han siger om den nye store bevilling:

"Mange mennesker med autisme har udsigt til et liv med et ekstremt dårligt helbred. Alligevel investeres der langt mindre i forskning i autisme end i andre lidelser. Denne bevilling giver os mulighed for at bygge bro over kløften mellem den basale biologi og den kliniske behandling ved at se på mere individualiserede tilgange til løsningen af de problemer, som har betydning for autistiske menneskers liv.”

I AIMS-2-Trials vil man med en præcisionsmedicinsk tilgang forsøge at udvikle behandlinger og lægemidler skræddersyet til den enkelt persons biologiske profil. Men for at komme hertil vil forskerne først skabe tests, som kan forudsige, hvordan en persons autisme vil udvikle sig og personens sandsynlighed for at udvikle andre mentale problemer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter