Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Naboens larm og trafikstøj stresser

Larm fra naboen eller fra trafik på gader og veje hænger sammen med et højt stressniveau eller dårligt mentalt helbred. Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut. 

I studiet viste det sig, at personer, som var meget generet af trafikstøj, havde 141 procent større risiko for samtidig at have højt stressniveau og 203 procent større risiko for at have dårligt mentalt helbred sammenlignet med personer, der slet ikke var generet af trafikstøj. Ligesådan så det ud for dem, som var meget generet af nabostøj. De havde 178 procent større risiko for at have højt stressniveau og 134 procent større risiko for at have dårligt mentalt helbred sammenlignet med personer, der slet ikke var generet. 

Hvor tidligere studier viser, at høj eller vedvarende støj aktiverer en biologisk stressrespons i kroppen, som kan øge risikoen for eksempelvis hjertekarsygdom, bidrager det nye studie med viden om, at støj og mentalt helbred hænger sammen. 

 "Vi kan konkludere, at støj har en markant sammenhæng med stress og dårligt mentalt helbred hos personer, der bor i etageejendomme. Derfor kan man for eksempel bruge studiet til at tænke i forbedringer af lydisolering i lejligheder," siger akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed, Heidi Rosendahl, der har været med til at udføre studiet.  

En tydelig sammenhæng

Studiet er et såkaldt tværsnitstudie, hvilket betyder, at man måler effekten og udfaldet samtidig. Det betyder, at studiet ikke giver et entydigt svar på, hvorvidt det er støjgenerne, der resulterer i stress og dårligt mentalt helbred, eller hvorvidt personer med højt stressniveau og dårligt mentalt helbred har en lavere støjtærskel og dermed lettere bliver generet af støj end andre. 

"Uanset fortolkningen viser studiet dog, at der er en tydelig sammenhæng mellem støj og mentalt helbred. Derfor må nye studier vise, om det er støjgenerne eller stress og dårligt mentalt helbred, der kommer først," siger Heidi Rosendahl. 

Studiet er netop blevet publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift European Journal of Public Health. Det bygger på besvarelser fra 7.000 danskere, der bor i etageejendomme. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter