Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Arbejdet med psykiatriplanen skudt i gang

I erkendelse af, at der er en stor og uacceptabel ulighed i indsatsen overfor mennesker med psykiske lidelser, besluttede sundhedsministeren for et halvt år siden, at der skulle udarbejdes en samlet plan for psykiatrien. Nu er Sundhedsstyrelsen så kommet med et oplæg, som skal føre frem til ministerens præsentation af den endelige plan senere i år.

I oplægget peger styrelsen på, at mennesker med psykiske lidelser har krav på rettidige indsatser af høj faglig kvalitet og på at blive mødt med respekt og rettigheder, der svarer til det, mennesker med somatiske sygdomme møder. Og der skal gøres mere både for dem med lettere psykiske lidelser og for dem med mere alvorlige psykiske lidelser. Oplægget peger derfor på områder, hvor der særligt er behov for at forbedre den nuværende indsats og komme uligheden til livs. Konkret kommer Sundhedsstyrelsen med fem overordnede anbefalinger:

  • Flere og bedre leveår for mennesker med psykiske lidelser
  • Større accept og forståelse af psykisk lidelse
  • Tidligere og mere tilgængelige indsatser
  • Højere faglig kvalitet i alle indsatser
  • Mere sammenhængende forløb for mennesker med psykiske lidelser.

Fokus i oplægget er både på den regionale indsats i sygehuspsykiatri og praksissektor samt på den sundhedsfaglige og psykosociale indsats i kommunerne.

Livet leves uden for hospitalet

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over oplægget fra Sundhedsstyrelsen og siger:

”Alt for mange danskere har behov for behandling i psykiatrien. Det er ikke optimalt, for livet leves for de fleste borgere i de vante omgivelser uden for sygehuset. Derfor skal der være fokus på forebyggelse og tidlige indsatser i psykiatrien, så borgerne gribes, inden der er behov for mere intensive indsatser på sygehusene. På den måde kan de bedre opretholde en hverdag med skole, arbejde, venner og familie.” 

Oplægget fra Sundhedsstyrelsen kom i går. Og allerede senere på dagen i går drøftede ministeren anbefalingerne ved et rundbordsmøde med relevante interessenter, som skal komme med input til den kommende psykiatriplan. 

Regionerne følger trop

Foruden oplægget fra Sundhedsstyrelsen kom også Danske Regioner i går med et udspil til at styrke psykiatrien. Herfra vil man nu invitere alle relevante parter til et nyt samarbejde med det formål at løfte kvaliteten i psykiatrien. Samarbejdet skal forankres i et nyt forum, som Danske Regioner har døbt Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP).

Forummet nedsættes med inspiration fra kræft- og hjerteområdet, hvor erfaringerne er gode, og det nye forum skal blandt andet udvikle og sikre faglige data, som kan styrke forskningen, så kvaliteten forbedres i psykiatrien – og så behandlingen og hjælpen til psykiatriske patienter bliver mere ensartet fra landsdel til landsdel.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter