Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psykiatri på agendaen: Behandlingsråd skal hjælpe lavstatussygdomme

Nogle sygdomme har højere status i det danske sundhedsvæsenet end andre, og derfor afhænger kvaliteten af patienternes behandling af, hvilken sygdom de har pådraget sig.

Blandt dem, der ligger nederst i behandlingshierakiet, er psykiske sygdomme.

Det vil Det Etiske Råd nu gøre op med. I fællesskab med læger og andre eksperter foreslår rådet, at der oprettes et 'behandlingsråd'.

”Medicinrådet har travlt, så vi forslår, at man opretter et behandlingsråd, da medicin kun er en del af sundhedsvæsenets udgifter. Et behandlingsråd skulle betragte helheden – det vil sige alle sundhedsvæsenets ydelser,” fortalte formand for arbejdsgruppen bag ”Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen” og professor i klima og økonomi ved DTU, Kirsten Halsnæs på en kongres afholdt af Det Etiske Råd.

Dermed lagde hun op til, at Medicinrådet - der blev etableret i 2017 for at vurdere, om nye lægemidler skal tages i brug som standardbehandling ved at afveje effekt, eksisterende behandling og pris - får en kompagnon.

Idéen om et behandlingsråd bakkes op af Medicinrådets formand og lægefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital, Jørgen Schøler Kristensen:

”Selv om medicin fylder meget i sundhedsvæsenet, er det ikke alt. Der er andre vigtige prioriteringer. Allerede dengang jeg var med til at diskuterer dannelsen af Medicinrådet, talte vi om, at hvis det fin en positiv evaluering, kunne det være, man ville overveje at etablere et behandlingsråd,” sagde Schøler Kristensen og pointerede samtidigt, at et sådan behandlingsråd bør have et vist arbejdsrum og være så uafhængigt som muligt.

Danske Regioner er ligeledes interesserede i at se på mulighederne for at etablere et behandlingsråd.

”Vi ved, at danskerne synes, at det giver god mening, at man kigger på prioriteringsdiskussionen. Vi har spurgt til det i flere forskellige kontekster, hvor der er opbakning til at kigge på sammenhængen mellem den kvalitet, man får, den behandling man giver, og hvad det reelt koster,” pointerede formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose på gårdagens konference og understregede, at det ikke bliver en nem opgave at etablere et behandlingsråd:

”Vi kan ikke kopiere det fra et andet sted og efterfølgende skabe en dansk version. For der findes ikke et behandlingsråd, men vi er parate til at gå ind i opgaven og ind i en diskussion om, hvordan vi bedst muligt løser det.”

Ude på afdelingerne ser man også frem til et eventuelt behandlingsråd – særligt hvis et sådan råd vil kunne sende nogle flere varme hænder tilbage på de lungemedicinske afdelinger. Ejvind Frausing Hansen, overlæge på lungemedicinsk sektion på Hvidovre Hospital siger:

”Et kommende behandlingsråd vil være det organ, som kan bringe flere velkvalificerede varme hænder tilbage på de afdelinger, hvor de virkelig mangler. De lungesyge patienter efterspørger tryghed, kontinuitet i deres forløb og en fast kontaktperson. Den slags kan et kommende behandlingsråd prioritere tilbage på afdelingerne.”

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter